Tuần Y Tế Công Cộng Toàn Quốc cho các gia đình được dự định vào 1 tháng Tư

Sở Y Tế Houston sẽ cử hành “National Public Health Week” (Tuần Y Tế Công Cộng Toàn Quốc – 3-9 tháng Tư) với một sinh hoạt y tế gia đình vào thứ Bẩy, 1 tháng Tư từ 10g sáng đến 2g trưa tại trung tâm “Judson Robinson Community Center” (2020 Hermann Drive, Houston, 77004).

Mục đích của sinh hoạt này là để tạo ra một cảm nghiệm hấp dẫn, vui thích cho các gia đình HISD. Sở Y Tế Houston là một hợp tác viên lâu đời với HISD và hy vọng sẽ giúp nhiều gia đình với các dịch vụ ngay tại chỗ như:

 • Sinh hoạt làm vườn và nếm thử rau tươi
 • Tìm hiểu về các bệnh kinh niên
 • Thử bệnh tiểu đường
 • Trình bày thực phẩm lành mạnh
 • Cách chữa CPR
 • Thử ung thư đường ruột
 • Giúp làm đơn xin Medicaid, Children’s Health Insurance Program (CHIP), tem phiếu thực phẩm, nha khoa, kế hoạch hóa gia đình, và thẻ vàng Harris Health Financial Assistance
 • Các dịch vụ WIC
 • Khám răng
 • Chủng ngừa
 • Phân phát thực phẩm cho gia đình

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây.