Vẫn còn tìm kiếm một chương trình magnet cho niên khoá tới?

Nếu quý vị đang tìm kiếm một chương trình magnet cho niên khoá 2017–2018, quý vị sẽ có một cơ hội để tìm hiểu thêm khoảng một tá các trường còn chỗ trống trong ngày Chọn Trường mùa Xuân của HISD. Sinh hoạt này sẽ được tổ chức từ 9g sáng đến trưa vào ngày thứ Bảy, 22 tháng Tư, tại trung tâm “Gregory Lincoln Education Center, tọa lạc tại 1101 Taft St, Houston 77019.

Trong ngày Hội Chọn Trường, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ các đại diện của các chương trình magnet trogn HISD mà vẫn còn chỗ trống và đang nhận đơn.

“Tổ chức này sẽ cung cấp một cơ hội cho phụ huynh và học sinh đến thăm các đại diện từ các trường HISD để tìm hiểu thêm về những chương trình ngoại hạng mà vẫn còn chỗ trống,” Noelia Longoria nói, bà là phụ tá tổng giám đốc về Chọn Trường. “Những trường này gồm các trường magnet, các chương trình đa ngôn ngữ, các trường trong khu xóm, và các chương trình vườn trẻ.”

Các phụ huynh nào tham dự tổ chức này có thể điền đơn tại chỗ và hoàn tất thủ tục cần thiết để bảo đảm con em mình sẽ theo học một trường đúng với các em vào tháng Tám. Các đại diện khu học chánh cũng sẽ có mặt để trả lời những câu hỏi về thủ tục nộp đơn, chuyển trường, và nhiều điều khác.

Để biết danh sách mới về các trường còn chỗ, vui lòng xem tờ PDF này. Muốn biết thêm thông tin về  “School Choice Fair”, vui lòng liên lạc “Office of School Choice”, gọi số 713-556-6947, hay vào trang mạng School Choice.