Giúp quyết định Giáo Chức ‘Ưa Thích’ của Năm

Những người thắng cuộc sẽ được công bố trong buổi tiệc trà “Educators of the Year” 19 tháng Năm

HISD sẽ vinh danh các giáo chức và hiệu trưởng vào thứ Sáu, 19 tháng Năm, trong buổi tiệc trà “Educators of the Year” (các nhà giáo dục của năm) của học khu, và cũng có một yêu cầu phổ thông là công bố người “Fan Favorite” (được ưa thích).

Các Giáo Chức của Năm cấp tiểu và trung học trên toàn học khu được quyết định qua dữ kiện thành tích và các tiêu chuẩn khác, nhưng hạng “Fan Favorite” được thành lập để toàn thể HISD có thể chọn các giáo chức họ ưa thích trên các trang truyền thông xã hội.

Những giáo chức được coi là “Teachers of the Year” ở trường thì đủ điều kiện để tham dự giải thưởng này, mà nó được xác định bởi ai là giáo chức có nhiều người ưa thích nhất. Bất cứ ai cũng có thể bỏ phiếu – gồm các đồng môn, phụ huynh, học sinh, và cựu học sinh.

Hãy vào trang này để chọn trong vòng đầu cho đến hết ngày thứ Sáu, 5 tháng Năm, và nhớ cho biết giáo chức được quý vị ưa thích trên các trang Facebook, Twitter, và các trang truyền thông khác để quảng cáo. Một vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ xảy ra từ 8-17 tháng Năm để xác định giáo chức thắng giải trong những người vào chung kết.

Giáo chức “Fan Favorite” sẽ được công bố cách sống động và trên truyền thông xã hội trong buổi tiệc trà “Educators of the Year” ngày 19 tháng Năm tại trung tâm “Bayou City Event Center”.