48 trường HISD chiếm một chỗ trong “2016 Texas Honor Roll”

Khu Học Chánh Houston có 48 trường được có tên trong “2016 Texas Honor Roll” (bảng danh dự của Texas 2016) bởi “Educational Results Partnership” (ERP) – với 15 trường nhiều hơn danh sách năm trước.

ERP, một tổ chức vô vị lợi nhằm nêu tên các trường có thành tích học vấn cao, gồm 727 trường công lập Texas trong danh sách này. Những trường này chứng tỏ học vấn xuất sắc, tiếp tục cải tiến theo thời gian, và cho thấy có sự giảm bớt khoảng cách thành tích giữa các học sinh thiểu số và kinh tế bất lợi.

“Đó là một giây phút hãnh diện khi thấy quá nhiều trường của chúng ta trong bảng danh dự ‘Texas Honor Rol’l,” TGĐ Richard Carranza nói. “Mỗi trường của chúng ta đang hoạt động để bảo đảm có thành tích học vấn cao và tiếp tục cải tiến cách giảng dậy. Bất kể tình trạng kinh tế xã hội hay quá khứ, sự thành công của học sinh chúng ta phải là điều đầu tiên.”

Các trường có thể chiếm được một chỗ trong bảng danh dự thuộc về một trong hai loại — “Star Schools” hay “Scholar Schools”. Sự chỉ đinh này được dựa trên thành tích học sinh về bài thi State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR).

Ba mươi ba trường HISD được chọn là “Star Schools” vì được coi là thành tích cao và có tối thiểu 33 phần trăm học sinh thuộc thành phần kinh tế bất lợi. Mười lăm trường HISD được công nhận là “Scholar Schools” vì có thành tích cao và ít hơn 33 phần trăm học sinh thuộc thành phần kinh tế bất lợi.

Mười bảy trường HISD còn được sự định danh “STEM Schools” vì các trường này có số điểm trong 10 phần trăm các trường đứng đầu bảng danh dự về các môn toán và khoa học.

Các trường HISD có tên trong bảng danh dự “2016 Texas Honor Roll” là:

“Star Schools”

 • Tiểu Học: Daily, Lyons, Condit, DeChaumes, Elrod, Herod, Longfellow, Lovett, Park Place, Parker, Red, Askew
 • Trung Học I Cấp: Baylor College of Medicine Academy at Ryan, Black, Johnston, Pershing, Project Chrysalis, Energized for STEM Academy West
 • Trung Học II Cấp: South Early College, Energized for STEM Academy West, Bellaire, Jones Futures Academy, DeBakey HS for Health Professions, High School for Law and Justice, Sharpstown International, Eastwood Academy, North Houston Early College, Energized for STEM Academy Central, Challenge Early College, East Early College, Houston Academy for International Studies
 • Nhiều Cấp: Briarmeadow Charter, Wharton K-8

“Scholar Schools”

 • Tiểu Học: Roberts, River Oaks, Mandarin Immersion Magnet School, Horn, Kolter, Oak Forest, Travis, Twain, West University, Bush
 • Trung Học I Cấp: Pin Oak, Lanier
 • Trung Học II Cấp: Carnegie Vanguard, High School for the Performing and Visual Arts
 • Nhiều Cấp: T.H. Rogers

“STEM Schools”

 • Tiểu Học: Condit
 • Trung Học I Cấp: Project Chrysalis
 • Trung Học II Cấp: East Early College, Challenge Early College, DeBakey HS for Health Professions
 • Cấp khác: Wharton K-8, T.H. Rogers

Để xem danh sách tất cả các trường trong “Honor Roll” hay tìm hiểu thêm về phương pháp luận, vui lòng vào trang mạng của Educational Results Partnership tại http://edresults.org/HonorRoll/HonorRoll.