Ủy ban HISD thảo luận về sự hợp tác với Thành Phố Houston để giúp các học sinh kém

10 tháng Năm, 2017 – Vào hôm thứ Năm Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston sẽ thảo luận về sự hợp tác với Thành Phố Houston mà nó sẽ cho phép HISD sử dụng các trung tâm đa năng trong cộng đồng để giúp đến với các học sinh kém.

Nếu được tán thành, sự hợp tác giữa HISD, Sở Y Tế Thành Phố Houston, và Phòng Giáo Dục Thị Trưởng sẽ cho phép học khu cung cấp chương trình học trên mạng qua bảy trung tâm đa năng được ấn định.

Khi sử dụng các địa điểm trong cộng đồng trên toàn thành phố và cung cấp giờ học uyển chuyển, sự hợp tác này nhằm giúp học sinh dễ dàng hơn để lấy những chương trình phục hồi tín chỉ và sẽ dễ tốt nghiệp, sẵn sàng lên đại học hay chọn ngành nghề. Tại các trung tâm này, học sinh sẽ được học từng người và lấy các lớp trực tuyến, cũng như vấn đề sức khỏe, cố vấn, và dịch vụ phát triển khả năng lao động.

“Mục tiêu của sự hợp tác này là để giữ học sinh khỏi bỏ học, trong khi còn có thể phục vụ các nhu cầu tình cảm và xã hội của các em tốt hơn,” ông TGĐ Richard Carranza nói. “Mọi học sinh đều được cơ hội để thành công, và điều này giúp các em thi hành như vậy.”

Theo bản đề nghị, thành phố sẽ cung cấp chỗ học, trong khi HISD sẽ cung cấp giáo chức và nhân viên, tài liệu học tập, học trinh, sách giáo khoa, và dụng cụ kỹ thuật.

Để tài trợ cho sự hợp tác mới này, HISD sẽ cần đóng cửa hai trường mà đang cung cấp các dịch vụ tương tự – Realizing Educational Advancement in the City of Houston (REACH) Charter High School Advanced Virtual Academy (AVA). Đề nghị đóng cửa sẽ có hiệu lực vào cuối niên khoá hiện thời. Các giáo chức làm việc ở hai trường này sẽ được ấn định đến các trung tâm đa năng.

Chương trình này sẽ bắt đầu cung cấp cho học sinh vào tháng Tám 2017. Các địa điểm đề nghị là:

  • Acres Home (6719 W. Montgomery Road)
  • Denver Harbor (6402 Market St.)
  • Hiram Clarke (3810 West Fuqua St.)
  • Fifth Ward (4014 Market Street)
  • Third Ward (3611 Ennis St.)
  • Southwest (6400 High Star Dr.)
  • Sunnyside (9314 Cullen Blvd.)

Cũng trong buổi họp tháng Năm của ủy ban, các ủy viên được mong cứu xét đến giá bữa ăn trong nhà ăn HISD niên khoá 2017-2018. Giá bữa trưa có sữa được định sẽ gia tăng 10 xu cho từng bữa trong nhà ăn HISD. Điều đó có nghĩa các bữa ăn trưa các trường tiểu và trung học sẽ gia tăng từ $2.25 lên $2.35. Bữa trưa được giảm giá cho học sinh đủ điều kiện sẽ vẫn ở mức 40 xu. Bữa trưa cho các học sinh nào theo học một trong các 184 trường “Community Eligibility Program” (CEP)  sẽ vẫn miễn phí, và bữa sáng sẽ được tiếp tục cung cấp hàng ngày miễn phí.

Buổi họp thường lệ của ủy ban bắt đầu lúc 5g chiều thứ Năm, 11 tháng Năm, 2017, trong thính đường của Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th Street.