Các trường Tiểu Học Burbank, Lyons được chọn vào danh sách “2017 America’s Best Urban Schools”

Các trường tiểu học Burbank và Lyons thuộc 27 trường trên toàn quốc được chọn vào danh sách “2017 America’s Best Urban Schools” (các trường đô thi tốt nhất Hoa Kỳ năm 2017) bởi tổ chức “National Center for Urban School Transformation” (NCUST).

Được chọn từ hàng ngàn trường trong nước, trường Burbank được chọn thắng giải vàng “Gold Level” và trường Lyons được chọn thắng giải bạc “Silver Level”.

Các trường thắng giải Gold Level được công bố trong đại hội “2017 America’s Best Urban Schools Symposium” hôm 16 tháng Năm ở Nashville, Tenn. Cả hai trường Burbank và Lyons đã tham dự đại hội này và trình bày về trường mình.

Hàng năm các giải thưởng “America’s Best Urban Schools Awards” được tặng cho các trường ở đô thị có thành tích cao nhất nước. Để đủ điều kiện, các trường phải tọa lạc trong một khu vực đô thị với 50,000 cư dân hay nhiều hơn.

Các trường được vinh dự vì tỉ lệ cao về sự thông thạo học vấn theo từng nhóm sắc tộc, tỉ lệ thành tích cao cho các học sinh học tiếng Anh, mức độ thông thạo cao cho học sinh phế tật, xuất sắc trong giáo dục STEM, tỉ lệ đi học cao, ít bị đuổi tạm, tỉ lệ tốt nghiệp cao, hoàn tất môn AP và tín chỉ đại học, và phục hồi các học sinh bỏ học.