“Books Between Kids” tặng hàng ngàn cuốn sách cho học sinh HISD

Kể từ 2013, tổ chức “Books Between Kids đã từng cung cấp các sách cũ còn tốt cho trẻ em trường tiểu học HISD. Năm nay, số trường HISD được lợi từ sự quảng đại này đã tăng lên 69 trường, và vào ngày 23 tháng Năm, họ sẽ tặng cuốn sách thứ một triệu cho một học sinh tại trường Tiểu Học Piney Point.

Vào ngày 16 tháng Năm, học sinh tại trường “Braeburn ES” đã bận rộn lướt qua các bàn đẩy sách được xếp theo cấp lớp. Các đồng sáng lập viên “Books Between Kids” là Amy Barnes và Sandra Ahlhorn theo dõi, cùng với một số tình nguyện viên từ lâu.

Giáo chức dậy toán trường Braeburn là Clarita Hamilton đang chăn dắt học sinh và đề nghị các sách cho các học sinh. “Ngay cả là một giáo chức môn toán, tôi biết việc đọc sách thì quan trọng dường nào,” cô Hamilton nói. “Đây là năm thứ năm một số các học sinh này có được các sách, và bây giờ chúng có một thư viện lớn ở nhà. Các sách mà chúng có khi còn nhỏ bây giờ được chuyển cho các em.”

Hàng năm, một học sinh được chọn sáu cuốn sách. Kimberly học sinh lớp bốn khoe một trong các sách của em, “My Sister the Vampire.”

“Điều tốt nhất là giờ đây em có một tuyển chọn các sách, vì em từng làm điều đó khi còn nhỏ,” Kimberly nói. “Và tất cả đều miễn phí!”

Hai bà Barnes và Ahlhorn khởi sự bằng cách tổ chức các chiến dịch xin sách trong các trường tiểu học sau khi họ thấy có nhiều học sinh nghèo không có sách ở nhà. Cuộc nghiên cứu cho thấy học sinh lớn lên mà không có sách đọc thì ít hoàn tất giáo dục căn bản hơn chúng bạn có sách (University of Nevada, 2010).

“Books Between Kids” nhờ vào người tình nguyện đi xin sách, phân loại theo lớp, và giúp phân phối. Họ cũng có một số hợp tác viên cộng đồng và công ty, gồm BetterWorld Books, The Children’s Fund Inc., KHOU.com, và Speedy Printing.