Ghi tên hôm nay để tham dự “Back to School Fest” vào ngày 13 tháng Tám

Việc ghi danh hiện rộng mở để tham dự hội tựu trường “Back to School Fest” của Thị Trưởng Sylvester Turner vào ngày 13 tháng Tám, là một sinh hoạt thường niên để giúp các học sinh tiểu học trên toàn thành phố có được các nguồn năng cần thiết cho một niên khoá thành công.

Các trẻ em từ mẫu giáo cho đến lớp năm sống trong Thành Phố Hoston thì cũng có thể tham dự. Các tham dự viên sẽ được một cặp sách đầy các dụng cụ học sinh và còn được khám mắt, chủng ngừa, biết về cách chăm sóc răng và vệ sinh, và nhiều thứ khác.

Sinh hoạt này thì miễn phí, nhờ sự độ lượng của công ty Shell và các bảo trợ khác đang làm việc với văn phòng thị trưởng.

Để ghi danh lấy hẹn, hãy vào trang này. Việc ghi danh sẽ đóng cửa vào thứ Sáu, 21 tháng Bẩy. Các gia đình cũng có thể ghi danh qua điện thoại số 311 hay 713-837-0311 để yêu cầu lấy hẹn.

Muốn biết thêm thông tin, hãy coi danh sách những câu thường hỏi về sinh hoạt này.