Cảnh sát HISD nhắc nhở học sinh về sự an toàn khi tốt nghiệp và nghỉ hè

Với niên khoá đang chấm dứt, Cảnh Sát HISD hợp lực với các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương, các quản trị viên học khu, và cơ quan thực thi luật pháp nhấn mạnh đến sự quan trọng của sự an toàn của học sinh.

Bản tin này là một phần chính yếu của “Project Safe Start”. Được thành lập năm 1989, chương trình này nhằm gia tăng sự tuần tiểu của cảnh sát bên trong và bên ngoài các trường trong tuần lễ cuối cùng để giúp ngăn ngừa tội ác và gia tăng sự an toàn cho học sinh khi nghỉ hè bắt đầu.

“Trong HISD, công việc của chúng tôi thì chưa hết cho đến khi mọi học sinh về nhà an toàn,” Cảnh Sát HISD là Trung Sĩ James Bridges nói. “Chúng tôi coi trọng trách nhiệm này, và sự quyết tâm bảo đảm rằng điều này được hoàn thành mỗi ngày.”

“Project Safe Start” khởi sự vào thứ Tư trong một cuộc họp báp tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White của HISD. Nó thu hút các đại diện từ Cảnh Sát HISD, Ủy Ban Giáo Dục, và Sở Cảnh Sát Houston, Houston Ministers Against Crime, Latino Ministers Against Crime, Police & Clergy Alliance, và các khu học chánh Spring Branch và Alief.

Mỗi phần tử đề cao tầm quan trọng của việc duy trì một môi trường học hành an toàn trong tuần sau cùng của niên khoá, cũng như sự quan trọng của việc duy trì các học sinh được an toàn trong mùa hè.

“Một trong những điều chúng tôi luôn nhắm đến là bảo đảm rằng sự an toàn công cộng là số một trong các trường của chúng tôi,” Chủ Tịch UBGD của HISD là bà Wanda Adams nói khi bà khen ngợi các viên chức thi hành luật pháp và thành phố đã hợp lực bảo vệ thanh thiếu niên của thành phố.

Trong những ngày cuối của niên khoá 2016-2017, Cảnh Sát HISD sẽ gia tăng tuần tiểu bên trong và ngoài các trường HISD như một phương cách tích cực để theo dõi học sinh và ngăn cản bất cứ sinh hoạt tội ác nào.

Với những liên hoan cuối năm sắp tới, sở này khích lệ học sinh hãy tham dự các sinh hoạt an toàn và tránh những hoàn cảnh liên quan đến các hoạt động có thể nguy hiểm và tội ác. Sở này cũng nhắc nhở phụ huynh hãy làm gương tốt cho con em bằng cách có sự phán đoán đúng và tuân theo các luật lệ.

“Các em có quyền học hành và cảm thấy an toàn,” Chủ Tịch của Houston Ministers Against Crime là ông F. N. Williams nói trong cuộc họp báo. “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm soát các em trong suốt mùa hè và những khu vực học đường để bảo đảm rằng mùa hè cũng an toàn như ngày cuối niên khoá.