Các học sinh lớp 12 “tốt nghiệp” giúp hứng khởi các học sinh trẻ

Những hoan hô, cổ vũ, và bắt tay vang dội trong hành lang các trường tiểu học HISD tuần này khi các học sinh lớp 12 diễn hành hàng một đi ngang các học sinh trẻ — là một truyền thống “diễn hành tốt nghiệp” mà mỗi năm càng phổ thông.

Việc diễn hành được tổ chức không chỉ đem cho các học sinh lớp 12 sự kiêu hãnh, nhưng còn giúp hứng khởi các học sinh tiểu học để theo bước và tốt nghiệp, trở nên “Global Graduates”.

Các trường trung học II cấp tổ chức diễn hành năm nay gồm: Austin HS, Sterling Aviation HS, Northside HS, Sharpstown HS, Sharpstown International School, Wheatley HS, và Westside HS.

Gần 11,000 học sinh lớp 12 của HISD sẽ tốt nghiệp trong các buổi lễ trên toàn thành phố, bắt đầu từ hôm nay.