Việc xây cất trường Northside HS tiến hành

 

Việc xây cất trường Northside HS đang tiến hành, nơi đây các toán thợ đã bắt đầu phá hủy lối vào ở mặt tiền cũ và cửa nhỏ cũng như tân trang thư viện ở lầu hai.

Vào cuối hè này, công việc ở thư viện – một phần sẽ biến đổi thành các lớp học – cũng như công việc ở các phòng vệ sinh, chỗ họp chung, và các tiện ích trong toàn thể cơ sở này, sẽ được hoàn tất, và các căn nhà tạm sẽ được dựng xong.

Các lớp học mới trong chỗ thư viện và các nhà tạm sẽ được dùng để chứa học sinh trong khi các toán thợ tân trang lầu ba và xây thêm hai nhánh mới. Lầu một sẽ là chỗ sau cùng được tân trang, với đồ án nhiều giai đoạn trị giá $66.4 triệu sẽ được hoàn tất vào tam cá nguyệt thứ ba của 2018.

“Khi chúng tôi hoàn tất một phần, chúng tôi giao nó lại và làm một phần khác,” Giám Thị Đồ Án của

Satterfield & Pontikes là ông Wayde Troxler nói về đồ án xây cất có giai đoạn này. “Giao lại, lấy một phần khác. Giao lại, lấy một phần khác.”

Trường Northside High School thuộc 40 trường, gồm 29 trường trung học II cấp, đang được tân trang hay xây lại nhờ chương trình Bông Phiếu 2012. Các kế hoạch này cần có hai nhánh mới với đặc điểm là những chỗ tân tiến cho lớp khoa học, chương trình magnet dậy nấu ăn, và trình diễn nghệ thuật. Một sự tân trang lớn cho cơ sở từ 1928 của trường thì cũng nằm trong đồ án này.

Công việc đầu tiên ở đây bắt đầu năm 2016, khi một bãi đậu xe mới được xây cách đường Tackaberry Street. Bước đầu tiên trong đồ án ba giai đoạn, chỗ mới này cho phép trường mở rộng về phía tây, có đất cho những nhánh mới.

Giai đoạn kế, hiện đang tiến hàn, gồm tân trang cơ sở hiện thời và xây cất một trong hai nhánh mới. Một khi công việc hoàn tất, trường tân tiến này sẽ chứa từ 1,500 đến 1,700 học sinh.

Để thuận tiện cho những tân trang và nâng cấp trong mùa hè, các môn hè trường Northside sẽ được tổ chức tại trường gần đó là Marshall Middle School. Trường Northside sẽ có thể vào lầu hai và ba của trường trung học I cấp này, cũng như chỗ cho một văn phòng nhỏ, tạm thời. Các lớp khởi sự vào 31 tháng Năm và kéo dài cho đến 29 tháng Sáu.

“Chúng tôi làm việc rất tốt đẹp với nhóm quản trịn Marshall. Chúng tôi giao tiếp thật tốt,” Hiệu Trưởng  Julissa Alcantar-Martinez nói. “Chúng tôi phấn khởi khi thấy đồ án này tiến triển.”

Alcantar-Martinez nói trường Northside cũng sẽ duy trì các văn phòng hành chánh trong nhà tạm trong mùa hè.

Với việc xây cất bắt đầu cách đứng đắn, các quản trị viên học đường và phần tử Nhóm Cố Vấn Đồ Án cũng bắt đầu hoạch định lễ vỡ đất, mà nó được hy vọng sẽ tổ chức vào mùa thu. Các viên chức học đường nói sẽ có thêm thông tin về sinh hoạt này sau khi chấm dứt phần chi tiết hóa.

Phần tử của Nhóm Cố Vấn Đồ Án là Connie Esparza đã tham dự cuộc họp PAT mới đây và nói bà nóng lòng muốn thấy sự tiến bộ đang được thi hành cho trường này.

Nó chuyển động, và đó là điều quan trọng, Esparza nói, bà cũng là một cựu học sinh. “Thật phấn khởi khi nhìn thấy.”