Ông tổng giám đốc tham dự thảo luận chung về DACA

Tổng Giám Đốc Richard Carranza tham dự một cuộc họp chung tại trường “UH Downtown” về chương trình “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA – Hoãn hành động vì con nhỏ), ông đảm bảo các tham dự viên rằng các trường HISD là nơi an toàn cho mọi học sinh – bất kể tình trạng di trú.

Cuộc họp này, được bảo trợ bởi đài ABC13 và Univision 45, là một đối thoại phi đảng phái vào tối thứ Hai giữa học sinh và năm diễn giả trong vùng về chương trình này và ảnh hưởng của việc tạm ngưng DACA đối với thành phố và cư dân.

Ông Carranza nói ước lượng có khoảng 1,500 học sinh lớp 12 trong HISD là các học sinh DACA nhưng có lẽ nhiều hơn vì dữ kiện này không được theo dõi. Ông nói thêm rằng khu học chánh đang cung cấp các nguồn năng và sự cố vấn cho những học sinh này, nhiều em ao ước lên đại học và đi làm. Ông Carranza còn trấn an các học sinh rằng khu học chánh đang bận hỗ trợ vấn đề này ở cấp tiểu bang và toàn quốc.

“Tôi muốn nhắc lại lần nữa… là một khu học chánh, chúng tôi sẽ không cho phép học sinh bị kéo ra khỏi trường,” ông Carranza nói. “Học sinh chỉ bị đưa ra khỏi trường vì lý do di trú khi bước qua xác chết của tôi.”

Các người hưởng DACA mà tình trạng sẽ hết hạn trong sáu tháng tới sẽ mất sự bảo vệ khỏi việc trục xuất và giấy phép làm việc của họ năm nay theo dự định sẽ bắt đầu hết hạn – trừ phi họ nộp đơn xin tái tục hai năm vào ngày 5 tháng Mười.

Bộ “Department of Homeland Security” (an ninh xứ sở) sẽ không cứu xét các đơn mới xin hợp lệ tình trạng và dịch vụ “U.S. Citizenship and Immigration Services” (USCIS – Di Trú và Nhập Tịch) nói rằng họ sẽ từ chối mọi đơn DACA mới và đơn xin làm việc (EAD) sau ngày 5 tháng Chín.

Đài ABC13 và Univision 45 điều khiển sinh hoạt này, mà còn gồm ông Oscar Hernandez của “United We Dream”, Jill Campbell luật sư quản lý của Baker Ripley, Zenobia Lai giám đốc chương trình “St. Frances Cabrini Center for Immigrant Legal Assistance” (trợ giúp luật pháp về di trú), và Dawn McCarty của phòng xã hội của đại học UHD. Các câu hỏi của học sinh UHD được ẩn danh và được đọc bởi các học sinh khác.