Các trường trung học vui mừng đón nhận các nguồn năng “Literacy Empowered”

Tất cả các trường nhận được thư viện trong lớp và các tài liệu khác để hỗ trợ việc mở rộng khởi xướng văn hóa trung học

Các trường trên toàn HISD đang vui mừng đón nhận gần 300,000 sách mới và các tài liệu đọc sách khác thuộc một phần của việc phát động Literacy Empowered, sự mở rộng khởi xướng văn hóa toàn diện của học khu đến các trường trung học II cấp.

Nằm trong Literacy Empowered, tất cả các giáo chức về Anh văn và xã hội học trung học II cấp đều nhận được các sách để trong lớp và mỗi trường trung học II cấp nhận được sách theo cấp lớp (9-12) thuộc đủ mọi loại thể văn, chủ đề, và trình độ đọc sách.

Vào thứ Sáu, 22 tháng Chín, các thành viên của nhóm vận động Raider đã giúp giáo chức mở các thùng đựng sách của Literacy Empowered tại trường Sterling High School. Hiệu trưởng Justin Fuentes đã cảm ơn học sinh và nhân viên và cũng cảm ơn học khu đã hỗ trợ, cung cấp dụng cụ để giúp học sinh phát triển trở thành các người đọc sách giỏi, biết viết văn, biết lắng nghe, biết diễn giảng, và biết suy nghĩ.

“Bão Harvey có lẽ đã trì trệ việc giao hàng của các nguồn tài liệu mới cho các trường trung học II cấp của chúng ta, nhưng điều đó không giảm bớt sự khích động của học sinh và nhân viên,” Viên Chức Học Trình Trung Học là bà Annie Wolfe nói. “Các hiệu trưởng, giáo chức và nhiều nhân viên khác đã giúp chọn lựa các tài liệu này. Giờ đây học sinh mở các thùng sách và phấn khởi về những gì các em sẽ có hàng ngày, điều đó rất ảnh hưởng.”

Các trường khác trên toàn học khu sẽ có “sinh hoạt mở thùng sách” của trường được dự định vào cuối tuần này, gồm trường Madison High School mà sẽ bao gồm cả một cuộc tụ hợp với Houston Texan Cheerleaders. Xem bên dưới để biết thêm các sinh hoạt khác.

  • Challenge ECHS: Thứ Tư, 27 tháng Chín; 8g30 sáng
  • Furr HS: Thứ Tư27 tháng Chín; 10g sáng
  • Liberty HS: Thứ Sáu, 29 tháng Chín; 1g trưa
  • Madison HS: Thứ Sáu, 29 tháng Chín; 2g30 trưa

Ngoài các sách in, mọi học sinh trung học II cấp sẽ được truy nhập cả một khối lượng sách điện toán. Các sách này bằng tiếng Tây Ban Nha và sách để nghe cho các học sinh tự đọc sách. Các lớp khoa học cũng có được nhiều loại tạp chí. Các trường cũng sẽ nhận được các bộ dụng cụ và sách trong lớp từ lớp chín đến lớp mười.

Các tài liệu in và nguồn năng trên mạng sẽ hỗ trợ thêm việc huấn luyện văn hóa được cung cấp vào hè qua cho mọi hiệu trưởng và giáo chức môn chính ở trung học II cấp. Sinh hoạt văn hóa chú trọng đến ba yếu tố trong các môn mà học sinh phải lấy; English Language Arts (Anh văn), Science (khoa học), Social Studies (xã hội học) và Mathematics (toán). Việc tự đọc và viết trong mọi lãnh vực và học sinh diễn thuyết sẽ bảo đảm rằng mọi học sinh sẽ là “Global Graduates”, được chuẩn bị để vào đại học và chọn ngành nghề.