HISD được ban cấp hơn $60 triệu tiền tài trợ liên bang

Tài trợ của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ nhắm đến việc tuyển mộ giáo chức, các chương trình STEM

Khu Học Chánh Houston được ban cấp ba tài trợ, gồm một tài trợ được coi là lớn nhất chưa từng có trong học khu.

Mỗi tài trợ đều từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Tổng số lớn nhất là $47 triệu và sẽ dùng để tuyển mộ và giữ lại các giáo chức và ban quản trị giỏi trong các trường gặp khó khăn nhiều nhất của học khu.

Học khu còn nhận được gần $15 triệu tài trợ cho STEM — Science, Technology, Engineering, and Math — chương trình giáo dục tại sáu trường HISD, và một tài trợ $1.3 triệu sẽ dùng để tu nghiệp các giáo chức âm nhạc và nghệ thuật trong các trường có đông học sinh nghèo.

“Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho các gia đình nhiều lựa chọn môn học khó mà nó sẽ giúp các học sinh chuẩn bị cho tương lai,” ông TGĐ Richard Carranza nói. “Chúng tôi biết ơn vì các tài trợ này, và chúng tôi tin là nó sẽ giúp đẩy mạnh nỗ lực của chúng tôi là đào tạo các học sinh Tốt Nghiệp Toàn Cầu (Global Graduates) sẵn sàng ghi dấu trong thế giới.”

Tài trợ “Teacher and School Leader”, sẽ cung cấp cho học khu với hơn $47 triệu trong năm năm, sẽ đẩy mạnh nổ lực của HISD để thu hút và giữ lại các giáo chức và ban quản trị giỏi trong các trường có đông học sinh nghèo. Nó sẽ cung cấp tài chánh để bù đắp thêm cho các nhà giáo dục tại những trường này, mà bao gồm hầu hết các trường Achieve180.

Được phát động năm nay, chương trình Achieve180 nhằm hỗ trợ, củng cố, và tăng cường 44 trường không được phục vụ xứng đáng và kém của học khu để gia tăng thành tích học sinh. Các cách giảng dậy tốt nhất từ các trường thành công khác được du nhập vào sáu hướng dẫn chính của kế hoạch: lãnh đạo tuyệt hảo, giảng dậy tuyệt hảo, hướng dẫn tuyệt hảo, thiết kế trường, hỗ trợ về xã hội và cảm xúc, và tăng cường cho gia đình và cộng đồng.

Tài trợ “Teacher and School Leader” cũng sẽ tài trợ các dịch vụ bao gồm cho những học sinh tại những trường này như một cách để gia tăng thành tích học sinh thêm nữa. Các trường sẽ dùng tài trợ này để thuê thêm các tư vấn, cán sự xã hội, hoặc cung cấp người được huấn luyện để giúp học sinh nào cần can thiệp vào học vấn, hỗ trợ hạnh kiểm, và các dịch vụ cố vấn khác.

“Trong nhiều phương cách, tài trợ này có thể dùng như một sự quân bình hóa,” Viên Chức Phát Triển Lãnh Đạo Dawn DuBose-Randle nói. “Chúng tôi sẽ có thể tạo sự khác biệt trong đời sống học sinh. Nó sẽ giúp chúng tôi bảo đảm có được các giáo chức giỏi trong một số trường mà cần lưu ý thêm. Nó sẽ giúp chúng tôi không chỉ đạt được các nhu cầu học vấn, nhưng còn các nhu cầu xã hội và cảm xúc của học sinh.”

HISD cũng được ban cho gần $15 triệu qua “Magnet School Assistance Program”, thường được đề cập là MSAP. Tiền từ tài trợ này sẽ thiết lập hoặc mở rộng các chương trình STEM tại sáu trường: trung học Milby Washington, Deady Middle School, Baylor College of Medicine Biotech Academy at Rusk, và các trường tiểu học Wesley và Davila. Tất cả sáu trường này sẽ cung cấp học trình STEM cho mọi học sinh.

Tài trợ MSAP cũng sẽ cung cấp cho trường sự hợp tác với NASA, Baylor College of Medicine, và Independent Petroleum Association of America.

Tài trợ sau cùng nhắm đến các giáo chức âm nhạc tại gần 60 trường có đông học sinh nghèo trong HISD và sẽ cung cấp cho học khu với hơn $1.3 triệu trong bốn năm. Đồ án MUSIIKK — Mastering Universal Strategies for the Innovative/Instruction of Kodály for Kids — cung cấp cho các giáo chức âm nhạc sự huấn luyện về việc sử dụng âm nhạc để gia tăng các khả năng văn hóa, văn phạm, và toán. Tài trợ này sẽ được cung cấp tại các trường mà trong đó 50 phần trăm học sinh hay đông hơn thuộc các gia đình có lợi tức thấp.

Ủy Ban Giáo Dục HISD phải phê chuẩn các tài trợ này trước khi khu học chánh có thể chính thức chấp nhận. Các tài trợ này được đưa ra trước các ủy viên trong phiên họp thường lệ vào tháng Mười Một.