Hãy ghi tên ngay bây giờ để tham dự “Top-Tier College Night” 11 tháng Mười

Các học sinh lớp11, 12 và những học sinh nào muốn khởi sự sớm trong tiến trình vào đại học đều được mời tham dự “Top-Tier College Night” vào thứ Tư, 11 tháng Mười tại trường Chavez High School (8501 Howard Dr., Houston, TX, 77017).

Các đại diện thu nhận từ các đại học hàng đầu trên toàn quốc sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi về việc nộp đơn vào các đại học muốn chọn.

Buổi tối này bắt đầu với “Top-Tier College Fair” (hội chợ đại học) từ 4 đến 6g30 chiều, sau đó là các buổi hội thảo “Selective College Admissions Workshops” từ 6g30 đến 7g30 tối.

Học sinh phải giữ chỗ để tham dự. Ghi tên ở đây để giữ chỗ và tìm hiểu thêm những xe buýt chuyên chở từ trường học sinh. Sẽ cung cấp bữa ăn tối.

“Top-Tier College Night” được bảo trợ bởi HISD College & Career Readiness, Emerge, và College Success.