Haydee Cavazos được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Kennedy

Haydee Cavazos đã được chọn là tân hiệu trưởng trường Tiểu Học Kennedy. Gần đây nhất bà Cavazos là một hiệu phó trường tiểu học của Học Khu Aldine. Bà bắt đầu sự nghiệp trong giáo dục vào 2004 là một phụ giáo và giáo chức song ngữ trước khi đi vào ban quản trị trường năm 2013. Bà Cavazos có bằng cử nhân khoa học đa ngành tại trường University of Houston–Downtown và bằng cao học giáo dục hành chánh của trường Sam Houston State University.