Ủy Ban Giáo Dục HISD nghĩ đến việc xây lại bốn trường bị hư hại vì Harvey

Trong cuộc họp thường lệ vào thứ Năm tháng Mười Hai, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston sẽ nghĩ đến một kế hoạch để xây lại bốn trường tiểu học bị hư hại nặng nề nhất vì lụt trong cơn bão Harvey.

Cuộc họp hàng tháng của ủy ban bắt đầu lúc 5g chiều thứ Năm, 14 tháng Mười Hai, trong thính đường Manuel Rodríguez Jr. của Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St. Nhấn vào đây  để đọc toàn bộ chương trình họp.

Những sự thẩm định cơ sở của bốn trường tiểu học — Braeburn, Scarborough, Kolter, và Mitchell — cho thấy sự hư hại về bất động sản, cũng như cần phải nâng toàn bộ cơ sở này lên cao để đề phòng sự hư hại vì lụt trong tương lai.

Tốn phí để thay thế bốn trường này được ước lượng là $126 triệu. Số tiền này sẽ được tài trợ bởi một tổng hợp gồm tiền dự trữ Hoạt Động và tiền thuế “Tax Increment Reinvestment Zone” (TIRZ).

“Dựa trên sự hư hại vì lụt và việc nâng cao mỗi trường cần có để đề phòng lụt trong tương lai, chúng tôi quyết định cách tốt nhất để sử dụng tài nguyên của HISD là xây lại bốn cơ sở này,” Trưởng Phòng Hoạt Động HISD là Brian Busby nói. “Đây là những trường tương tự tất cả được xây cùng năm. Bây giờ các trường này sẽ được xây lại để có thể đối phó với bất cứ sự lụt lội nào trong tương lai.”

Ngày khai giảng niên khoá 2017-2018 của HISD lúc đầu được dự định vào thứ Hai, 28 tháng Tám, nhưng ngày đó đã bị trì hoãn vì hậu quả trận lụt của cơn bão Harvey. Hầu hết các trường HISD đã mở cửa vào 11 tháng Chín, nhưng một số trường – tỉ như bốn trường nói trên – đã trì hoãn thêm nữa hoặc ngay cả được dời sang trường tạm thời khi các toán thợ sửa chữa cơ sở bị hư hại nhiều nhất trong cơn bão này.

Đề nghị được đưa ra trước các ủy viên kêu gọi việc phá hủy bốn trường này và xây lại trên địa điểm hiện thời. Kế hoạch này sẽ đòi hỏi các học sinh và nhân viên vẫn ở lại các địa điểm tạm thời cho đến khi cơ sở mới được xây lại tại địa điểm nguyên thủy.

Nếu kế hoạch này được tán thành bởi ủy ban, bốn trường này có thể được hoàn tất và mở cửa cho học sinh sớm nhất là 2020.

Bà trường HISD khác — các trường tiểu Robinson và Hilliard và trung học Liberty — cũng bị dời chỗ vì những hư hại trong bão Harvey.

Việc tân trang trường Tiểu Học Robinson nguyên thủy đang được kết thúc vào tháng này, và học sinh sẽ trở lại trường cũ sau khi các em nghỉ mùa đông. Việc tân trang trường Hilliard vẫn tiến hành. Các viên chức học khu đã chọn việc tân trang cả trường vì tuổi của trường và khả năng chịu đựng của cả hai cơ sở này.

Trường Liberty High School được dời chỗ sang một cơ sở được thuê chứ không được sở hữu bởi HISD. Trường này được tạm thời dời sang trường Sharpstown International School. Ban quản trị học khu đang duyệt lại việc chọn lựa dời chỗ lâu dài cho trường này.