Các dịch vụ bao gồm ở tâm của khởi xướng mới trên toàn học khu

<!–<!–
20171212_Wisdom_WrapAround – Images by Houston Independent School District

Các chuyên gia ở trường để điều hợp sự giúp đỡ phi học vấn cho các học sinh

Chuyên Viên “Wraparound Resource” là Wagma Isaqzoy của trường Trung Học Wisdom mới chính thức nhận việc một hai tuần, nhưng nỗ lực của bà đã tạo một ảnh hưởng lâu dài trên học sinh.

Mới đây, với sự giúp đỡ của nhóm vô vị lợi “Be the Peace Be the Hope” và sự hỗ trợ của Sở ESL trường Trung Học Wisdom, bà Isaqzoy đã tổ chức một hội thảo ba ngày cho 200 học sinh mới. Hội thảo này nhắm đến các nhu cầu xã hội và tình cảm độc đáo khi mới đến Hoa Kỳ và kết thúc với một sinh hoạt trong trường ngày 11 tháng Mười Hai. Trong sinh hoạt này, học sinh nhận được giấy chứng nhận “Citizenship Month” của Phòng “New Americas” của Thị Trưởng Houston.

“Cuộc hội thảo và sự cử hành là một cách mạnh mẽ cho các học sinh này nhận biết rằng tuy họ từ các quốc gia khác và có thể nói tiếng khác, tất cả họ đều trải qua nhiều thách đố giống nhau và có nhiều hy vọng và ước mơ giống nhau,” Isaqzoy nói.

Isaqzoy là một trong hơn một chục Chuyên Viên “Wraparound Resources” được thuê làm việc trong các trường trên toàn học khu, là một phần của “Every Community Every School.” Khởi xướng toàn học khu này nhắm đến việc nối kết các trường với những hỗ trợ phi học vấn, cần để gia tăng sự lành mạnh và thành tích của mọi học sinh.

Thường được gọi là “wraparound services”, những sự hỗ trợ phi học vấn này giải quyết các vấn đề tỉ như các nhu cầu sức khỏe tâm thần và sức khỏe thân xác, thực phẩm không an toàn, thiếu chỗ ở vững bền, sự bạo động, một phụ huynh bị tù, và nhiều thách đố khác có thể ảnh hưởng không tốt đến sự sẵn sàng và khả năng học hành của học sinh.

“Khi các dịch vụ ‘bao gồm’ được cung cấp song song với sự giảng dậy có phẩm chất cao, các trường có thể thực đáp ứng nhu cầu của toàn thể một đứa trẻ,” Phụ Tá TGĐ về “Wraparound Services” là Rudy Trevino nói.

Sẽ có thêm các chuyên viên được thuê tại các trường trên toàn học khu trong những tháng tới, với mục tiêu là có được một tập trung vào ý niệm khuôn khổ dưỡng dục vào cuối xuân 2018. Các chuyên gia trong trường sẽ được tài trợ bởi học khu nhưng sẽ chú trọng đến việc đáp ứng các nhu cầu độc đáo của từng trường.

Các chuyên gia sẽ xây dựng những tương quan với trường và với cộng đồng, thẩm định các nhu cầu khẩn thiết nhất của học sinh và sau cùng đưa học sinh và gia đình tiếp xúc với các dịch vụ cần thiết.