HISD vinh danh các ủy viên thâm niên Eastman và Lunceford

<!–<!–
20171214_Lunceford_Eastman – Images by Houston Independent School District
Các ủy viên của HISD là Anna Eastman và Mike Lunceford, cả hai được bầu vào Ủy Ban Giáo Dục HISD năm 2009 và hiện nghỉ hưu, được cảm ơn vi sự phục vụ của họ trong một buổi tiệc trà hôm thứ Năm tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White .

Tổng Giám Đốc Richard Carranza đã cảm ơn bà Eastman và ông Lunceford vì tám năm phục vụ, ông gọi họ là “các quản lý tốt lành cho tiền thuế công cộng… Ảnh hưởng của quý vị thì khắp nơi trong khu học chánh, và di sản của quý vị sẽ kéo dài nhiều năm.” Ông đã tặng họ các trái táo pha lê như một dấu hiệu nhỏ của sự biết ơn của học khu.

Phó Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục HISD là bà Diana Davila đã chào mừng các ủy viên cũ và mới trước khi đề cập đến bà Eastman và ông Lunceford. “Di sản của quý vị sẽ là việc thông qua bông phiếu mà nó giúp cho nhiều trường mới được xây cất trong khu học chánh.”

Bà Eastman nói trước, bà cảm ơn các phần tử cộng đồng và các nhà lãnh đạo học đường trong đám cử tọa. Bà nói, “Tôi thấy những người ở đây họ tin tưởng nơi tôi khi quyết định tranh cử chức vụ này. Tôi không biết rằng tôi đã học được rất nhiều khi phục vụ học sinh chúng ta.”

Ông Lunceford giải thích việc ông tham gia ủy ban, khởi sự như một phụ huynh của một học sinh mẫu giáo tại trường Tiểu Học Horn. Ông cảm ơn các người lãnh đạo trường này đã đến tham dự. Ông nói, “Tôi muốn chú trọng đến những gì tích cực xuất phát từ khu học chánh này. Khi quý vị chú trọng đầu tiên đến các học sinh, mọi sự có hiệu quả.”

Bà Eastman (Học Khu I) và ông Lunceford (Học Khu V) sẽ được kế nhiệm bởi bà Elizabeth Santos và ông Sergio Lira, theo thứ tự tương ứng. Cả hai đã thắng cuộc bầu cử sau cùng hôm 9 tháng Mười Hai và sẽ tuyên thệ nhận chức trong cuộc họp năm 2018 của Ủy Ban Giáo Dục lúc 5g chiều ngày 18 tháng Giêng.

Bà Eastman từng là một người hăng say cổ vũ nghệ thuật, sức khỏe công cộng, và công bằng xã hội. Là một phụ huynh HISD từ 2002, bà lãnh đạo tiểu ban đặc biệt phụ huynh giáo chức trường Tiểu Học Travis (PTA) năm 2003, tiểu ban này điều động việc di chuyển học sinh đến các nhà tạm trong khi trường đóng cửa để tân trang.

Từ 2005 đến 2007 bà là trưởng PTA tại trường Travis. Bà Eastman và chồng, ông Brad, còn đồng sáng lập tổ chức “11½ Street Foundation”, để vinh danh các giáo chức kỳ cựu ngoại hạng với tiền thưởng. Ngày nay, tổ chức này cung cấp học bổng đại học cho các trẻ em nhiều nguy cơ đã tốt nghiệp từ các trường trung học của HISD là Heights (trước đây là Reagan) và Northside (trước đây là Davis). Là một ủy viên, bà Eastman liên lỉ tham dự trong vai trò lãnh đạo của ủy ban, và đã là chủ tịch, đệ nhị phó chủ tịch, tổng thư ký, và phó tổng thư ký.

Ông Lunceford là một người tình nguyện lâu năm trong HISD, ông phục vụ trong Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu HISD, Nhóm Lãnh Đạo Học Khu V HISD, và “HISD Parent Visionaries”. Ông còn phục vụ traong các tiểu ban xây cất trường cho các trường Longfellow Elementary, Pin Oak Middle, và Pershing Middle, và trưởng Tiểu Ban Hoạch Định Xây Cất trường Horn Elementary School.

Hai con của ông Lunceford đã từng theo học các trường Horn Elementary và Pershing Middle và tốt nghiệp trường Bellaire High School. Lunceford đã phục vụ là thủ quỹ hội Phụ Huynh Giáo Chức (PTO) và đồng chủ tịch cuộc đấu giá. Sinh trưởng ở Texas, ông Lunceford là một sản phẩm của các trường HISD, ông từng theo học các trường tiểu học McNamara và Elrod, Fondren Middle School,Westbury High School.