Tâm Thư của Tổng Giám Đốc HISD

Cộng Đồng HISD Thân Mến:

Khu học chánh chúng ta cùng toàn quốc thương tiếc sự mất mát thảm khốc tại trường Trung Học Stoneman Douglas ở Parkland, Florida vào hôm thứ Tư vừa qua. Khi cơn bão Harvey đập vào Houston, các Trường Quận Broward là những người đầu tiên đứng lên để giúp học sinh chúng ta, và hôm nay chúng ta cùng đứng với họ sau sự tấn công vô nghĩa này.

Chúng tôi muốn quý vị biết rằng sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục có những biện pháp tích cực trong mọi trường để bảo đảm hiệu quả của các biện pháp an ninh và để nhận biết và đáp ứng với các nguy cơ có thể xảy ra. Sở Cảnh Sát HISD và Nhóm Quản Lý Nguy Cơ hiện đang duyệt lại các chính sách và thủ tục khi khẩn trương, và chúng tôi sẽ ngay lập tức gia tăng việc thực tập báo động tại các trường. Chúng tôi cũng thành lập một nhóm mới, họ được huấn luyện để đáp ứng đặc biệt với những đe dọa và trường hợp khẩn cấp, và các phần tử của nhóm này sẽ hiện diện trong toàn thể học khu. Thêm vào đó, Sở Cảnh Sát HISD đã tổ chức huấn luyện thường niên cho các viên chức về cách đáp ứng mau chóng với kẻ bắn hại, và trong những tháng gần đây sở này đã cung cấp thêm dụng cụ an toàn cho nhân viên như một đáp ứng về chiến thuật với những đe dọa trong trường.

Chúng tôi cũng biết rằng học sinh chúng ta có thể cảm thấy lo buồn sau khi biết được thảm họa ở Florida hay nhìn thấy những hình ảnh trên truyền hình và truyền thông xã hội, nên chúng tôi cũng có các người tư vấn học sinh tại các trường.

Một trong những sự bảo vệ đầu tiên của chúng ta là cộng đồng. Chúng tôi thúc giục quý vị hãy khuyên học sinh lên tiếng khi chúng thấy hay nghe biết bất cứ gì mà có thể đó là một đe dọa cho sự an toàn. Hãy nhắc nhở các em rằng nếu “Thấy điều gì, hãy cho biết,” và nói các em hãy cho một người lớn biết về sự lưu tâm của mình.

Tôi cảm kích sự hỗ trợ của quý vị khi chúng ta tiếp tục làm việc để cung cấp một môi trường an ninh và an toàn để dậy dỗ và học hỏi trong mọi trường của chúng ta.

Trân trọng

 

 

 

 

Richard A. Carranza
Tổng Giám Đốc HISD