TGĐ Carranza thúc giục cộng đồng thương mãi và nhà lập pháp tiểu bang hãy tán thành những thay đổi trong hệ thống tài trợ giáo dục công cộng

<!–<!–
20180215_State of the Schools – Images by Houston Independent School District

Chủ Tịch UBGD HISD là bà Rhonda Skillern-Jones nói ủy ban hứa hợp tác về chiến thuật và sáng kiến vì học sinh.

Nói trước đám đông, ông TGĐ HISD Richard Carranza và bà Chủ Tịch UBGD Rhonda Skillern-Jones thúc giục các thương gia và nhà lập pháp tiểu bang hãy làm việc với khu học chánh để bênh vực những thay đổi trong hệ thống tài trợ giáo dục công cộng.

“Lần sau cùng tiểu bang Texas cập nhật hệ thống tài trợ học đường là khi ông Ronald Reagan là Tổng Thống Hoa Kỳ. Đó là năm 1984, và có nhiều thay đổi kể từ 1984,” ông Carranza nói. “Chúng ta cần một hệ thống tài trợ học đường mà nó sẽ phản ánh các nhu cầu của học sinh ngày nay và không quá lệ thuộc vào thuế bất động sản địa phương để tài trợ các trường. Chúng tôi tiếp tục làm nhiều mà ngân quỹ ít vì tiểu bang không cho các khu học chánh được chia sẻ đồng đều trong giáo dục công cộng. Chúng tôi có các nhà lập pháp trong căn phòng này ngay bây giờ và chúng tôi thúc giục họ hãy hỗ trợ một hệ thống mà nó cung cấp nền giáo dục tốt hơn cho con em chúng ta trong thế kỷ 21.”

Ông Carranza và bà Skillern-Jones gửi đi thông điệp này cho hơn 1,500 quan khách trong buổi tiệc trà Tình Trạng Các Trường thường niên của khu học chánh, được tổ chức tại Hilton Americas-Houston và được khoản đãi bởi HISD Foundation. Phù hợp với chủ đề “Rebuild and Reimagine” (xây lại và làm lại hình ảnh), cả hai người đề cao sự quyết tâm của học khu với sáng kiến, đảm bảo sự công bằng trong các trường, và thiết lập một học khu có hạng trên thế giới bất kể những thách đố sau trận bão Harvey.

“Chúng ta có một năm gian lao trước mặt,” bà Skillern-Jones nói. “Harvey tàn phá nhân viên và học sinh chúng ta cũng như toàn thể thành phố. Nước đã rút, nhưng sự thiệt hại của nó vẫn còn. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để xây lại và làm lại hình ảnh.”

Được khoản đãi bởi HISD Foundation và được bảo trợ bởi Chevron, chương trình này đề cao các học sinh, giáo chức, và các trường trên toàn khu học chánh. Trong những tham dự viên là ban nhạc Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men Barbershop Quartet, All-District Honors Jazz Band, các vận động viên trường Lamar High School, và các thuyết trình viên trình diễn độc thoại cho cuộc triển lãm “Project aDOORe”.

“Tiệc Trà Tình Trạng các Trường là một cơ hội phấn khởi để cộng đồng trực tiếp nghe từ ông Tổng Giám Đốc về các ưu tiên của Khu Học Chánh Houston cũng như một cách tốt đẹp để trình bày một số sáng kiến và những điều phấn khởi đang xảy ra với các học sinh trong trường cũng như toàn thể khu học chánh,” Giám Đốc HISD Foundation là Ann Scott nói. “Chúng tôi cũng biết ơn các quan khách đã giúp đỡ HISD Foundation gây quỹ để hỗ trợ cho Innovation Fund, nó cho phép chúng tôi đầu tư trong các trường và cổ vũ những cơ hội sáng kiến cho học sinh để học hành và phát triển.”

Trong bài nói chuyện thứ hai kể từ khi đảm nhận vai trò lãnh đạo khu học chánh từ niên khoá trước, ông Carranza đề cập đến một số thử thách lớn lao của HISD, gồm một sự thiếu hụt được dự đoán là $208 triệu và hệ thống tài trợ học đường của tiểu bang này, mà nó đã khiến HISD phải trả lại tiền. Ông Carranza nói việc trả lại tiền là vấn đề cấp bách nhất cho HISD ngày nay. Tuy HISD phục vụ 76 phần tăm học sinh bất lợi về kinh tế, HISD được coi là “giầu tài sản” và buộc phải gửi hàng triệu đô la tiền thuế bất động sản cho tiểu bang để phân phối cho các học khu nghèo.

“Năm nay, chúng tôi sẽ phải viết một chi phiếu được ước lượng là $260 triệu cho tiểu bang Texas vì recapture,” ông Carranza nói. “Thật mỉa mai, nếu chúng tôi không phải trả lại số tiền này, chúng tôi có thể giảm bớt sự thiếu hụt trong HISD và có thêm ngân quỹ để cung cấp các nguồn năng cho học sinh trong các trường có nhu cầu nhiều nhất.”

Bất kể những thách đố về ngân sách, ông Carranza nói HISD vẫn quyết tâm hơn bao giờ hết với bổn phận giáo dục toàn thể đứa trẻ và cung cấp các dịch vụ thiết yếu mà học sinh cần để thành công. Là một phần của sự quyết tâm này, học khu đang tái tạo lại hình ảnh về cách hỗ trợ học sinh bên ngoài lớp, mở rộng các dịch vụ tỉ như nơi ở, thực phẩm, hay y tế qua các dịch vụ bao gồm.

TGĐ Carranza còn đề cập đến tình trạng của HISD là một trong những chủ nhân lớn nhất trong vùng, với gần 31,000 nhân viên mà thành phần trực tiếp là 214,000 học sinh ghi danh trong HISD và sự hợp tác thì rất quan trọng cho tương lai của học khu.

“214,000 học sinh này không lâu sẽ là lực lao động của quý vị. Do đó chúng ta hãy nói về cách cùng nhau hoạt động để xây một số học viện để chúng ta có thể đưa vào một số khả năng và sáng kiến mà quý vị muốn khi chúng tôi cho các học sinh này tốt nghiệp. Sự hợp tác của quý vị thì quan trọng bởi vì cùng nhau, chúng ta giáo dục bộ máy kinh tế tương lai cho cộng đồng chúng ta. Đối diện với sự thiếu hụt hơn $200 triệu và không có sự đầu tư của những người như quý vị, các chương trình sáng kiến sẽ không có cho các học sinh, và điều đó không công bằng cho lực lao động tương lai của chúng ta.”

Sinh hoạt này bao gồm các đồ án được tài trợ bởi Innovation Fund của HISD Foundation qua các ngân khoản kiếm được trong buổi tiệc trà Tình Trạng Các Trường 2017. Các đồ án đó gồm trường Tiểu Học Hartsfield, trường dùng máy in 3 chiều để làm một chiếc xe lăn cho con chó để nó không thể dùng các chân sau. Còn có các học sinh trường Trung Học M.C. Williams dùng máy in 3 chiều để làm một cánh tay giả cho học sinh lớp sáu tại trường Mandarin Immersion Magnet School.

Trong tổ chức này, ba trường đã công bố các trường được tài trợ Innovation Grants. Trường Tiểu Học Berry sẽ nhận được $3,100 từ HISD Foundation’s Innovation Fund, trường Trung Học McReynolds sẽ nhận được $7,000, và trường Trung Học Sharpstown sẽ nhận được $20,000. Trường Berry sẽ dùng tài trợ này để mua học cụ và dụng cụ để thiết lập một “Makers Space” cho các học sinh mẫu giáo. Trường McReynolds sẽ dùng tài trợ này cho một chương trình STEM và văn hóa được gọi là “Robots and Literature: Rolling in the Genres.” Trường Sharpstown sẽ dùng tài trợ này để mua đồ tiếp liệu, học cụ, và vật liệu cho đồ án Sharpstown Storytelling, là một đồ án kể chuyện bằng điện toán, nó sẽ giúp học sinh không chỉ gia tăng văn hóa và khả năng liên lạc, nhưng còn cho phép các học sinh chia sẻ câu chuyện của mình.

“Điều này có thể thực hiện được, tất cả là nhờ sự độ lượng đóng góp cho Innovation Fund của HISD Foundation,” ông Carranza nói.

Để biết toàn thể các bài nói chuyện, hình ảnh, và phim video từ tổ chức này, hãy vào HoustonISD.org/StateoftheSchools (Anh ngữ).