Carranza, nhân viên công lực khích lệ cộng đồng HISD giúp ngăn ngừa biến nạn, đe dọa trong trường

Sau thảm kịch tại trường Trung Học Stoneman Douglas ở Parkland, Fla., TGĐ HISD Richard Carranza vào hôm thứ Tư đã yêu cầu các phụ huynh, học sinh, và nhân viên trường phải là tuyến đầu bảo vệ khi giữ an toàn cho học sinh HISD.

“Cách ngăn ngừa tốt nhất là một văn hóa thông tin trong trường – một thành phần học sinh mà chúng cảm thấy thoải mái khi cung cấp thông tin,” ông Carranza nói.

Ông thúc giục học sinh rằng nếu chúng “thấy điều gì đó thì hãy nói cho biết” và báo cáo bất sự lưu tâm nào cho một người lớn.

Ông được sự tham gia của Trưởng Cảnh Sát Houston Art Acevedo và Cảnh Sát Trưởng Quận Harris Ed Gonzalez trong việc kêu gọi phụ huynh hãy nói với con em về hậu quả khi chế diễu hay đe dọa đối với sự an toàn học đường trên mạng thông tin xã hội, cá nhân, hay qua các phương tiện khác. Những đe dọa – ngay cả được người chế diễu coi là trò đùa – cũng được coi là tội ác.

“Một trong những điều các em đừng chế diễu, bất kể đó là gì, là sự đe dọa,” ông Acevedo nói. “Nó được coi là một sự đe dọa khủng bố, và các em sẽ bị điều tra và kết tội.” Ông nói thêm là văn phòng của ông có thể nhận diện những người hăm dọa vô danh trên mạng truyền thông xã hội.

Ông Gonzalez khích lệ công chúng hãy mạnh dạn báo cáo bất cứ ai mà họ nghi ngờ là đang hoạch định một việc bạo động chống với nhà trường.

“Chúng tôi coi trọng sự báo cáo của quý vị, và chúng tôi sẽ mau chóng điều tra,” ông nói.

Ông cũng thúc giục các phụ huynh hãy nói với con em về mạng truyền thông xã hội và cách báo cáo các sự kiện ức hiếp hay đe dọa.

“Hơn bao giờ hết, chúng ta cần những học sinh can đảm cho biết những thông tin mà nó sẽ giúp nhân viên công lực ngăn ngừa những cuộc tấn công và còn chặn đứng những ai hăm dọa,” ông Gonzalez nói.

Ông Carranza nói HISD đang duyệt lại kế hoạch đáp ứng với sự khẩn trương và sát cánh làm việc với Sở Cảnh Sát Houston và Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Harris. Ông nói các trường sẽ thực tập một vài thao diễn an toàn trong những tuần sắp tới.

Ông cũng cho biết rằng học sinh trên toàn quốc đang chuẩn bị một vài cuộc xuống đường phản đối trong một vài tuần tới để lôi kéo sự chú ý đến vấn đề súng trong trường sau vụ bắn giết ở Parkland, ông nói rằng HISD đang chuẩn bị cho những hoàn cảnh như thế với sự an toàn. Ông nói các giáo chức đã điều khiển các cuộc thảo luận về đề tài này trong lớp.

“Chúng tôi mạnh mẽ cảm thấy rằng nơi an toàn nhất cho học sinh là ở trong trường. Các giáo chức của chúng tôi được chuẩn bị để có những thảo luận như thế – thật vậy họ đã có những thảo luận đó với học sinh – để các em có thể phát biểu ý kiến,” ông Carranza nói. “Tôi tin vào Tu Chính Án thứ Nhất, và nếu học sinh muốn nói lên cảm tưởng của mình, đó là điều chúng tôi dậy học sinh để có thể thi hành – hãy tự bày tỏ trong một cách êm đềm.”

Ông nói thêm là ông không khích lệ xuống đường và nhấn mạnh rằng chỗ an toàn nhất cho học sinh là trong lớp.