HISD thương tiếc bà Barbara Bush, cựu Đệ Nhất Phu Nhân và người ủng hộ văn hóa

Bà Barbara Bush đọc cho các học sinh mẫu giáo tại trường Tiểu Học Poe tháng Mười 2015.

Thật vô cùng thương tiếc khi chúng tôi nghe tin Bà Barbara Bush từ trần. Nhưng đó là niềm vui khi chúng tôi nhớ đến cuộc đời thật trọn vẹn của một người và cũng là tấm gương về sự bênh vực trẻ em.

Sự hăng say theo đuổi văn hóa cho mọi trẻ em của bà là một minh chứng cho con người của bà và những gì bà bênh vực.

Những nỗ lực văn hóa của Bà Bush sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ của những học sinh mà khi họ lớn lên, họ sẽ tiếp tục thấm nhập các khả năng này cho con cháu của họ, như thế sẽ duy trì di sản không bao giờ cùng của bà.

Ủy Ban Giáo Dục HISD xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình và thân hữu của Đệ Nhất Phu Nhân Barbara Bush và luôn biết ơn những gì gia đình đã chia sẻ với chúng tôi và các trẻ em mà bà đã phục vụ.