Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang thành lập môn học về dân tộc dựa trên môn Nghiên Cứu Người Hoa Kỳ gốc Mễ của HISD

Tác giả môn học được vinh danh bởi Thị Trưởng Sylvester Turner và Ủy Viên Robert Gallegos

Sau hơn bốn năm tranh luận, môn học “Mexican-American Studies” (nghiên cứu người Hoa Kỳ gốc Mễ) được tiên phong trong HISD sẽ được dùng làm khung cho môn nghiên cứu dân tộc trên toàn tiểu bang cho học sinh trung học II cấp.

Vào hôm 13 tháng Tư, Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang (State Board of Education – SBOE) đã đồng lòng quyết định thành lập các tiêu chuẩn TEKS cho môn nghiên cứu dân tộc dựa trên môn học này của HISD, chính yếu được viết ra bởi nhà giáo dục kỳ cựu Douglas Torres-Edwards.

Môn này của khu học chánh được tiểu bang phê chuẩn vào năm 2015 sau khi Ủy Ban Giáo Dục Texas cho phép các khu học chánh địa phương được thiết lập các môn riêng thay vì môn toàn tiểu bang vào năm 2014.

“Sự chứng thực môn học này bởi các người Cộng Hòa và Dân Chủ trong Ủy Ban Giáo Dục Texas có nghĩa là các môn về dân tộc, sau cùng, được công nhận là đem lại cơ hội tốt đẹp cho mọi học sinh để khám phá ra sức mạnh của lịch sử với mức độ hăng hái và chiều sâu mà nó không thể thực hiện trong các môn xã hội truyền thống thông thường,” ông Torres-Edwards nói. “Quan trọng hơn nữa, để hiểu được cảm nghiệm của người Hoa Kỳ ở Texas sâu đậm hơn, chúng ta phải nghiên cứu lịch sử của chúng ta sâu đậm hơn, và sự nghiên cứu người Hoa Kỳ gốc Mễ là một cách rất tốt để bắt đầu thi hành điều này.”

Ông Torres-Edwards đưa 15 năm kinh nghiệm về giáo dục K-12 vào vai trò lãnh đạo của ông ở HISD và hiện điều khiển sở Ngôn Ngữ Thế Giới của học khu trong nhánh “Advanced Academics”. Trước đó, ông là điều hợp viên môn xã hội học Advanced Academics trong ba năm.

Ông Torres-Edwards, tác giả chính của môn sáng tạo này của HISD, được  vinh danh bởi Thị Trưởng Houston Sylvester Turner và Ủy Viên Hội Đồng Robert Gallegos trong cuộc họp của hội đồng thành phố hôm thứ Ba.

Để vinh danh việc hướng dẫn hình thành môn học này, Ủy Viên Hội Đồng Gallegos đã tặng cho ông Torres-Edwards một bản tuyên bố trùng hợp với Tháng Lịch Sử Tejano (15 tháng Tư – 15 tháng Năm). Các ủy viên HISD là Sergio Lira và Elizabeth Santos, Nữ Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang Donna Bahorich, các Dân Biểu tiểu bang là Ana Hernández và Armando Walle, và Nghị Viên tiểu bang Sylvia Garcia đã tham dự cuộc họp của hội đồng thành phố để mục kích cơ hội này.

“Các nhà giáo dục và hỗ trợ trên toàn tiểu bang đã nhìn đến HISD như một gương mẫu về việc thiết lập một môn học sáng tạo về lịch sử Tejano và nghiên cứu người Hoa Kỳ gốc Mễ – môn nghiên cứu dân tộc duy nhất được phê chuẩn bởi Nha Giáo Dục Texas”, Ủy Viên Hội Đồng Gallegos nói. “Qua sự tận tụy của những nhà giáo dục và quản trị của HISD như ông Douglas Torres-Edwards, tiểu bang đã thông qua các tiêu chuẩn học trình mà nó sẽ hấp dẫn cũng như giáo dục học sinh trên toàn tiểu bang về những đóng góp quan trọng của người Hoa Kỳ gốc Mễ.”

Ủy Ban SBOE còn dự định đi xa hơn với việc hình thành một khuôn khổ để các môn nghiên cứu các nhóm dân tộc khác có thể được hình thành và sẽ nhìn đến HISD như một hợp tác viên trong việc thiết lập học trình. Trong hai tháng tới, tiểu bang sẽ thay đổi các tiêu chuẩn của môn học và đón nhận ý kiến của công chúng. Môn này được hy vọng sẽ sẵn sàng cho niên khoá 2019-2020.