Giúp chọn Giáo Chức Ưa Thích Nhất trong Năm

Giáo chức thắng giải sẽ được công bố trong buổi tiệc Các Nhà Giáo Dục của Năm, ngày 18 tháng Năm

Đã đến thời điểm của năm phải quyết định “Fan Favorite” Teachers of the Year (giáo chức được ưa thích nhất trong năm), là người sẽ được công bố vào thứ Sáu, 18 tháng Năm, khi HISD vinh danh các giáo chức và hiệu trưởng trên toàn học khu trong buổi tiệc”Educators of the Year” (các nhà giáo dục của năm).

Các Giáo Chức của Năm cấp tiểu và trung học được chọn qua việc sử dụng dữ kiện về thành tích và tiêu chuẩn khác, nhưng loại “Fan Favorite” (được nhiều người ưa thích) được thành lập để cộng đồng HISD có thể bỏ phiếu chọn giáo chức tiểu và trung học mà họ ưa thích nhất trên mạng truyền thông xã hội.

Tất cả các Giáo Chức của Năm ở trường đều có thể tham dự giải này, giáo chức nào có đông người ái mộ sẽ là người thắng giải. Bất cứ ai cũng có thể bỏ phiếu – gồm đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh, và cựu học sinh.

Hãy vào trang này để bỏ phiếu trong đợt đầu cho đến thứ Sáu, 27 tháng Tư, và nhớ chia sẻ người được ưa thích của quý vị trong các trang truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, để vận động.

Đợt bỏ phiếu thứ hai sẽ xảy ra từ 30 tháng Tư – 4 tháng Năm để chọn người thắng giải ở cấp tiểu và trung học trong những người vào chung kết.

Người Được Ưa Thích sẽ được trực tiếp công bố và trên mạng truyền thông xã hội trong buổi tiệc “Educators of the Year” ngày 18 tháng Năm tại the Hilton Americas Hotel.