HISD khởi sự chương trình “Summer Student Leadership Program” cho các học sinh trung học và cựu học sinh

HISD hiện đang nhận đơn cho chương trình “2018 Summer Student Leadership Program”, một chương trình sáu tuần được trả lương để thực tập trong mùa hè cho các học sinh lớp 12 của HISD và cựu học sinh hiện đang ghi danh trong trường đại học.

Phù hợp với sứ vụ của HISD là cung cấp cho học sinh các dụng cụ để đạt đến hết khả năng của mình, chương trình này giải quyết nhu cầu là đưa học sinh tiếp xúc với các ngành nghề và khả năng nhiều đòi hỏi trong thế giới không ngừng thay đổi. Các tham dự viên sẽ có được kinh nghiệm làm việc và có cơ hội để thử con đường sự nghiệp trước khi chọn môn chính ở đại học hay đi vào lực lượng lao động.

“Thực tập hè thì quan trong hơn bao giờ để các học sinh có thể ganh đua tìm việc,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Qua khởi xướng này, học sinh sẽ có cơ hội tham dự việc thực tập hè được trả lương trong nhiều lãnh vực trong học khu và tham dự huấn luyện lãnh đạo và phát triển chuyên môn. Đó là hy vọng của chúng tôi, rằng các học sinh sẽ không chỉ biết đến các ngành nghề khác nhau, nhưng còn nghĩ đến một sự nghiệp trong giáo dục – và trong HISD”

Hai mươi học sinh ưu tú sẽ được chọn để hoàn tất việc thực tập trong một vài sở dưới sự dìu dắt của các người lãnh đạo học khu. Các học sinh này sẽ được phép làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu với giờ giấc do mỗi sở ấn định. Họ sẽ học hỏi về các chức năng và công việc trong phạm vi của mình và tham dự các đồ án có lợi cho học sinh được HISD phục vụ. chương trình “Summer Student Leadership Program” sẽ đến cao điểm là trình bày về sự thực tập của mình vào cuối chương trình.

Các ứng viên phải là học sinh trung học HISD hoặc cựu học sinh hiện đã ghi danh tại một đại học hai hay bốn năm và tối thiểu 16 tuổi. Sự thực tập sẽ từ 18 tháng Sáu đến 26 tháng Bảy. Đơn phải nộp trước ngày thứ Sáu, 25 tháng Năm. Muốn biết thêm chi tiết về thủ tục nộp đơn hãy vào www.HoustonISD.org/Intern.