Thư Gửi Phụ Huynh Nhân Ngày Tựu Trường

Quý Phụ Huynh HISD Thân Mến,

Ngày mai là ngày chính thức khai giảng niên khoá 2018-2019, và tôi rất phấn khởi để bắt đầu!

Chúng ta khởi sự một niên khoá mới với một nhận xét tích cực từ tin tức thắng lợi của tiểu bang về các thứ hạng của chúng ta theo hệ thống giải trình trách nhiệm mới từ A-F. Tôi vui mừng loan báo rằng 91 phần trăm các trường HISD (251 trong 275 trường được xếp hạng) chiếm được hàng “Met Standard” (đạt tiêu chuẩn) cho niên khoá 2017-2018.

Sáu trường yếu kém nhất của chúng ta – Trung Học Worthing, Tiểu Học Blackshear, Tiểu Học Dogan, Woodson PK-8, Tiểu Học Mading và Tiểu Học Wesley – tất cả đều bỏ được tình trạng “Improvement Required” (cần cải tiến), và các trường khác đang trên đỉnh để cùng tham gia với các trường này.

Các thành tích này cho thấy việc phân bổ thêm các nguồn năng cho nhân viên cần kíp, để hỗ trợ học sinh, và các dịch vụ bao gồm của chương trình Achieve 180 thì có hiệu quả. Tuy tôi hài lòng với những thành quả này, tôi biết chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm.

Chúng ta bắt đầu các khởi xướng để đưa HISD trên đường thành công. Viễn ảnh hướng dẫn các khởi xướng này kêu gọi hãy đặt trẻ em trước hết qua ivệc mở rộng các cơ hội giáo dục, biến đổi kết quả học hành, gia tăng hiệu năng tổ chức, đưa một giáo chức giỏi vào mọi lớp và đảm bảo về sức khỏe, an toàn và lành mạnh cho học sinh.

Một số chiến thuật chung quanh công việc này gồm:

  • Cung cấp bữa ăn sáng, trưa và tối miễn phí cho MỌI học sinh trong HISD, bất kể tình trạng kinh tế xã hội của họ.
  • Mở rộng chương trình “Achieve 180” đến thêm các trường, với một mục đích là giúp học sinh trong tất cả các trường trung học “Achieve 180” kiếm được hai tín chỉ.
  • Phát động “Project Explore”, một nới rộng chương trình EMERGE cho học khu, đến 10 trường trung học I cấp.
  • Phát động “Parent University”, một chương trình hàng tháng tại bốn địa điểm của HISD để đem cho phụ huynh các dụng cụ để giúp con em họ học hành tốt hơn trong trường.
  • Đưa thêm 80 điều hợp viên về hội chứng khó đọc để giúp đỡ nhiều hơn các học sinh có nhu cầu đặc biệt này.
  • Cung cấp sự hỗ trợ học vấn và dựa trên cộng đồng cho các học sinh da mầu mà đang gặp khó khăn học vấn qua chương trình “Ascending to Men”.

Về nhận xét quan trọng năm nay là hệ chuyên chở các học sinh magnet, mà nó sẽ cung cấp các tuyến đường xe buýt đặc biệt cho các học sinh magnet dựa trên khu vực địa lý của họ. Điều này sẽ cải thiện tỉ lệ đến lớp đúng giờ của các học sinh. Vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi khi tiến hành hệ thống mới này. Trong một vài ngày đầu của niên khoá, chúng tôi sẽ có thêm nhân viên ở các trạm xe buýt ngừng để giúp đỡ. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi số 713-556-9400 hoạt động 24/7.

Tôi phấn khởi về các nỗ lực này và tích cực làm việc tại mọi trường trong toàn thể HISD. Cảm ơn quý vị đã tham dự vào việc giáo dục con em và tin tưởng rằng ưu tiên của chúng tôi là giúp các em thành công. Nếu quý vị không có cơ hội để đọc bản tin “Back to School e-newsletter”, vui lòng dành chút thời giờ để xem qua nguồn năng này để biết những gì mới trong niên khoá 2018-2019.

Chúng ta sẽ có được một niên khoá thành công!

 

Trân trọng,

Grenita F. Lathan, Ph.D.

Tổng Giám Đốc HISD Lâm Thời