Tổng giám đốc lâm thời chào đón các người lãnh đạo học khu trở lại niên khoá 2018-2019

Trên 1,000 hiệu trưởng, giám đốc, hiệu phó và lãnh đạo học khu đã đứng chật vận động trường Delmar vào ngày 11 tháng Tám trong sinh hoạt thường niên “Welcome Back” của khu học chánh.

Hàng năm, các người lãnh đạo trường và học khu quy tụ vào đầu niên khoá để ăn mừng những thành công của niên khoá trước và vạch ra các mục tiêu, khởi xướng và thách đố cho niên khoá 2018-2019.

TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan vạch ra quan điểm chiến thuật của bà cho niên khoá 2018-2019, mà nó đặt trẻ em lên hàng đầu, bất kể quá khứ của chúng, và đảm bảo chúng có được một nền giáo dục có phẩm chất cao.

“Khi tôi bắt đầu vạch ra quan điểm chiến thuật cho niên khoá này, tôi muốn chú trọng đến việc chúng ta tiếp tục xây dựng sự công bình trên toàn học khu mà nó hỗ trợ học sinh về xã hội, cảm xúc, và học vấn,” bà Lathan nói.

Đây là những lãnh vực ưu tiên cho niên khoá tới 2018-2019:

  • Đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của học sinh—khu học chánh sẽ chú trọng đến việc mở rộng khởi xướng “Every Community, Every School để phục vụ nhiều học sinh hơn, đưa các em đến với các nguồn năng và các dịch vụ bao gồm, tỉ như thực phẩm, sức khỏe tâm thần, chỗ ở vững vàng, và nhu cầu sức khỏe thân xác.
  • Mở rộng những cơ hội giáo dục—HISD sẽ bắt đầu một nỗ lực chung để gia tăng mạnh việc ghi danh học sinh vườn trẻ trên toàn học khu, sử dụng cách giáo dục sáng tạo, và mở rộng mạnh các chương trình nghệ thuật.
  • Biến đổi các kết quả học vấn—bằng cách ấp ủ lòng yêu mến văn hóa và cải tiến cách chúng ta phục vụ những người lãnh đạo giáo dục đặc biệt, học khu sẽ tiếp tục chú trọng đến dữ kiện mà nó tiếp tục giảm bớt các khoảng cách trong các bài thi STAAR bó buộc của tiểu bang.
  • Vun trồng tài nghệ Nhóm HISD—sẽ có một phương sách toàn bộ được thi hành để phát triển các người lãnh đạo tương lai trở nên khu học chánh đáng lựa chọn trong vùng Houston.
  • Gia tăng hiệu năng của tổ chức—khu học chánh sẽ thiết lập một vài khởi xướng mà nó cải thiện sự minh bạch về tài chánh và thương mãi, gồm việc thành lập nhóm “Houston Education Advocacy Representatives” (HEAR), một nhóm người lãnh đạo họ phục vụ như một nhóm vận động. HISD còn thiết lập một trung tâm luật pháp mới, trung tâm trực tuyến đầu tiên của khu học chánh để giáo dục cộng đồng về cách can dự vào tiến trình làm luật.

“Là các nhà giáo dục, nhiệm vụ chính của chúng ta là hỗ trợ 214,000 học sinh trên toàn học khu và giúp chuẩn bị các em cho một thế giới bên ngoài HISD,” Ts Lathan nói thêm.

Ts. Lathan còn vinh danh và chúc mừng các hiệu trưởng năm đầu của học khu và chào mừng những người mới đến học khu này.

Năm nay, tổ chức này có diễn giả chính là Ts. Victor Rios của trường “University of California – Santa Barbara”. Ông Rios nổi tiếng về nghiên cứu sự công bình giáo dục, và làm thế nào các yếu tố như kỳ thị chủng tộc, bất công, và lớp học đóng một vai trò trong sự thành công của một người trong giáo dục.