Tổ chức ‘Coffee & Conversations’ của sở Chuyên Chở nhằm khích lệ sự liên lạc với phụ huynh

Vào hôm thứ Tư các phụ huynh và ban quản trị trường HISD đã gặp nhân viên Sở Chuyên Chở để thảo luận về những lưu tâm cấp bách nhất về chuyên chở trong tổ chức “Coffee & Conversations” lần thứ hai.

Các cuộc họp hai tháng một lần – tháng này được tổ chức tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White và trường Trung Học Carnegie Vanguard — giúp cho Sở Chuyên Chở một cơ hội để chia sẻ những tin quan trọng và sự tiến triển, nhận diện các thách đố hiện thời và thu thập ý kiến.

“Chúng tôi biết chúng tôi có rất nhiều việc phải làm,” ông Wilcots nói. “Nhưng hãy biết rằng chúng tôi đang có những thay đổi và làm việc mỗi ngày để hệ thống được tốt hơn.”

Wilcots nói ông thấy có vài vấn đề đã kéo dài từ lâu khi ông nhận sở này. Sở này, cần hơn 130 tài xế để hoạt động đầy đủ, đang đối diện với sự thiếu hụt tài xế trầm trọng. Sở còn có dữ kiện không chính xác, những tuyến đường không được xem xét, và một nhóm không đủ nhân viên hoạt động.

Ông nói các vấn đề này tích lũy thêm khi sở thi hành “TransFinder”, là một nhu liệu để gia tăng sự hữu hiệu; “Zonar”, một hệ GPS cho phép phụ huynh theo dõi con em lên xuống xe buýt khi nào và ở đâu; và các tụ điểm magnet, là một khởi xướng nhằm cung cấp cho học sinh đoạn đường trực tiếp bởi chuyên chở các học sinh magnet cách riêng biệt.

“Có nhiều công việc ở hậu trường mà lý tưởng nó phải được thi hành vào thời điểm ban đầu,” cố vấn sở Chuyên Chở là Bonnie Russell nói, trước đây bà đứng đầu sở này. “Khu học chánh xin quý vị hãy kiên nhẫn vì thực sự có ánh sáng ở cuối đường hầm.”

Wilcots nói với cử tọa rằng sở này tiếp tục nhận diện các khó khăn và thi hành các biện pháp – vừa đối với các tuyến đường đặc biệt và vừa ở một cấp bậc rộng lớn hơn. Từ khi nhận vai trò này, ông Wilcots đã thuê sáu nhân viên mới cho nhóm xếp tuyến đường và thời khóa biểu, gia tăng tổng số thành viên lên 10. Ông còn nghĩ đến các hướng dẫn mới về dịch vụ và sự an toàn, tỉ như giới hạn các tuyến đường dài 90 phút và năng xuất xe buýt lên 80 phần trăm.

Sau khi cho biết những tin mới, ông Wilcots đã dành phần còn lại của buổi họp để lắng nghe những lưu tâm và xếp loại những câu hỏi. Các phụ huynh đã thảo luận về nhiều vấn đền, nhưng nhiều người tập trung đến sự thông tin.

“Nó thật hữu ích và rất minh bạch nếu ông đưa ra thông tin và cho chúng tôi biết thời điểm để chúng tôi, là phụ huynh, biết rằng các vấn đề của chúng tôi đang được giải quyết,” Phụ Huynh Kara DeRocha nói. “Được biết rằng ông đang có những tiến bộ về các vấn đề này và có một phương cách có hệ thống, điều đó rất hữu ích và giúp chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng.”

Ông Wilcots nhắc nhở cử tọa về các thông tin mới hiện đang được chia sẻ qua nhiều phương pháp, kể cả những “blog” hàng tuần, tin gửi qua điện thoại, thông tin của hiệu trưởng, và cuộc họp phụ huynh hai tháng một lần.

“Khi chúng tôi có những thay đổi trong các lãnh vực khác, chúng tôi còn củng cố nỗ lực thông tin để phụ huynh và những người lưu tâm được biết, điều đó có ý nghĩa cho tất cả mọi người.”