Đại Hội Dream thường niên lần IV dự trù vào 15 tháng Mười Hai

Sinh hoạt này để giúp học sinh nộp đơn vào đại học, xin trợ cấp tài chánh

Các sở “College Readiness” và “Multilingual Programs” sẽ tổ chức đại hội “Dream Summit” thường niên lần thứ tư để giúp học sinh nộp đơn vào đại học và làm thủ tục xin trợ cấp tài chánh vào thứ Bẩy, 15 tháng Mười Hai, từ 9g sáng đến 1g trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St., Houston 77092.

Học sinh trung học II cấp và gia đình được khuyên hãy tham dự sinh hoạt miễn phí này. Về chuyên chở, học sinh phải liên lạc với điều hợp viên đại học, vị cố vấn trong trường. Năm học sinh lớp 12 sẽ có cơ hội thắng được học bổng $500 cho chi phí đại học.

Sinh hoạt này nhằm giúp đỡ các “HISD DREAMers”, học sinh đang được nhận DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), học sinh có giấy chiếu khán, thường trú nhân, người tị nạn, và đang xin tị nạn, cùng với gia đình. Học sinh có thể nói chuyện với các đại diện của học khu về những điều kiện trợ cấp tài chánh và được giúp đỡ làm thủ tục xin vào đại học.

“HISD vẫn quyết tâm giáo dục mọi học sinh bất kể tình trạng di trú,” TGĐ Lâm Thời của HISD là bà Grenita Lathan nói. “Chúng tôi tiếp tục cung cấp các nguồn năng và sự giúp đỡ để các học sinh được thành công ở HISD và hơn nữa. Đại hội này sẽ rất hữu ích cho các em khi các em muốn tiếp tục việc học sau khi tốt nghiệp.”

Các đại diện thu nhận từ nhiều trường đại học Texas sẽ có mặt để trả lời những câu hỏi và tổ chức những khóa thông tin về “Texas Application for State Financial Aid” (TASFA – Trợ Cấp Tài Chánh Tiểu Bang Texas).

Đại hội này cũng sẽ gồm các khóa thông tin đại học, và phòng giúp điền đơn xin trợ cấp tài chánh cho các học sinh lớp 12. Học sinh sẽ có thể hoàn tất bản tuyên thệ miễn phí, khẳng định rằng họ đã ở Texas trong ba năm, đây là một điều kiện để học sinh được thu nhận

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang mạng HISD DREAMers ở đây.