Sở Chuyên Chở hoạt động với 41 tuyến đường ít hơn, giải quyết nhu cầu nhờ TransFinder

Khi lục cá nguyệt mùa xuân khởi sự vào tháng Giêng, Sở Chuyên Chở HISD sẽ hoạt động với 860 tuyến đường xe buýt – 41 tuyến đường ít hơn trước vào cuối tháng Chín.

Sự giảm bớt gần năm phần trăm này là nhờ các nỗ lực liên tục của sở để hợp lý hóa các hoạt động, gia tăng hiệu năng, và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho học sinh. Tổng Quản Lý Lâm Thời của Sở Chuyên Chở là ông John Wilcots nói.

Một sự duyệt xét toàn bộ đã được thi hành để nhận ra các tuyến đường nào có thể thay đổi, tổng hợp, hoặc bãi bỏ.

“Phòng xếp đặt tuyến đường và chương trình của chúng tôi đã nhìn thật kỹ đến tất cả các tuyến đường để nhận ra những cơ hội cải tiến,” ông Wilcots nói. “Gia tăng hiệu năng có nghĩa chúng tôi sẽ có các đường ngắn hơn nên ít phải ngừng. Các xe buýt đi và đến trường mau chóng hơn.”

Ông Wilcots nói mục đích là để tất cả các tuyến đường buổi chiều – ngoại trừ các tai nạn xe cộ, vấn đề hư máy hoặc những hoàn cảnh bất ngờ – được chấm dứt thường lệ vào 6g15 chiều bắt đầu từ giữa tháng Hai.

Kế hoạch này còn bớt đi số tài xế mới cần thiết để mọi tuyến đường hoạt động, nó thực sự giúp cho sở đương đầu với nạn thiếu hụt tài xế.

Ông Wilcots nói ông còn nhấn mạnh đến việc canh tân sự hợp tác với TransFinder, là công ty cung cấp nhu liệu về tuyến đường cho sở này. Ông Wilcots nói ông và nhóm của ông đang trực tiếp làm việc với TransFinder để biết chắc là nhu liệu này đáp ứng các nhu cầu độc đáo của HISD, nhất là mô hình xe cộ thành phố và thiếu hụt tài xế.

Nằm trong sự hợp tác được canh tân đó, Tổng Quản Lý Chương Trình Tiffanie Williams vừa mới tham dự khóa huấn luyện một tuần lễ của TransFinder ở Nữu Ước. Nhóm “TransFinder” sẽ đến Texas vào tháng Giêng, khi họ tổ chức huấn luyện hai tuần cho nhóm 11 người về tuyến đường và thời khóa biểu.

Những Mốc Điểm Sắp Tới
• 7 th. Giêng: 860 tuyến đường xe buýt
• 8 th. Giêng: TransFinder huấn luyện tại HISD
• 15 th. Hai: Mọi tuyến đường buổi chiểu chấm dứt vào 6g15 không kể những hoàn cảnh bất ngờ