Hai trường HISD được đề nghị giải thưởng quốc gia 2019 Blue Ribbon

Tiểu Học Field và Trung Học Project Chrysalis được đề nghị là trường hiệu năng cao

17 tháng Giêng, 2019 — Hai trường của Khu Học Chánh Houston được đề nghị cho giải thưởng 2019 Blue Ribbon Schools.

Hai trường HISD này là Tiểu Học Field và Trung Học Project Chrysalis, là trường được đề nghị hai lần. Hai trường HISD này là các trường duy nhất trong vùng Houston được đề nghị. Tổng cộng 26 trường Texas được đề nghị bởi Nha Giáo Dục Texas.

“Tôi cảm thấy rất hãnh diện về mọi người đã chăm chỉ làm việc để học sinh được thành công,” Hiệu Trưởng John Hendrickson của trường Field nói. “Nó phản ánh sự chăm chỉ hàng ngày của ban giảng huấn, nhân viên, phụ huynh, và học sinh. Chúng tôi muốn cảm ơn khu học chánh đã cho chúng tôi các nguồn năng cần thiết để đào tạo các học sinh ưu tú ngày mai và các người lãnh đạo thế giới ngày mai.”

 

Trường Tiểu Học Field phục vụ học sinh trong vùng Historic Heights của Houston. Các chương trình học của trường chú trọng đến việc đáp ứng các nhu cầu cá biệt qua việc thi hành các phương pháp can thiệp cho mọi học sinh, dù là trong chương trình Giỏi và Có Tài hoặc Giáo Dục Đặc Biệt. Vào tháng Hai, trường Field sẽ  kỷ niệm 90 năm thành lập.

“Đây là một vinh dự để được sự nhận biết này lần thứ hai,”  Hiệu Trưởng Jose Covarrubia của trường Trung Học Project Chrysalis nói. “Mọi học sinh, phụ huynh, giáo chức, và nhân viên trong trường duy trì các tiêu chuẩn và mong đợi cao. Chúng tôi không giới hạn những gì học sinh có thể đạt được.”

Trường Project Chrysalis được thiết kế là một trường nhỏ cho các trẻ em ở vùng Cực Đông của Houston, nhiều học sinh xuất thân từ các quá khứ bất lợi. Trường này nằm trong trường Tiểu Học Cage. Trường Project Chrysalis được chọn là một trong những trường công lập tốt nhất ở Texas bởi tờ báo Texas Monthly. Trường này trước đây đã đoạt giải “National Blue Ribbon Award”.

Hàng năm giải thưởng “Blue Ribbon” toàn quốc được trao cho các trường tiểu và trung học các cấp, công cũng như tư, nếu có thành tích học sinh cao. Giải này còn trao cho những trường nào có sự tiến bộ trong việc bớt đi khoảng cách thành tích trong các nhóm học sinh thiểu số.

Các trường được đề nghị bây giờ phải hoàn tất một thủ tục khó khăn là nộp các dữ kiện về thành tích và các bài tiểu luận về phương cách giảng dạy cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ..

Các trường thắng giải sẽ được công bố vào tháng Chín.

Muốn biết thêm thông tin về trường Tiểu Học Field, hãy vào:  https://www.houstonisd.org/Domain/17374

Muốn biết thêm thông tin về trường Trung Học Project Chrysalis, hãy vào: https://www.houstonisd.org/Page/72329