Nhu liệu mới về chuyên chở giúp loại trừ việc kiểm tra xe buýt bằng tay

Gần 90 phần trăm tài xế xe buýt HISD hiện đã hoàn tất việc kiểm tra xe buýt hai lần một tuần với Zonar, một hệ thống quản lý và theo dõi được sở Chuyên Chở thi hành vào hồi đầu năm nay.

Tỉ lệ thành công được xác định là một kết quả của việc kiểm tra từng chiếc một được thi hành vào tuần này bởi nhóm lãnh đạo chuyên chở tại tất cả bốn xưởng xe buýt. Những kiểm tra cục bộ được hoàn tất tại mỗi xưởng vào các buổi sáng trước khi xe buýt khởi sự. Các kiểm tra thêm sẽ tiếp tục.

“Bây giờ chúng tôi có thể thu thập dữ kiện của đoàn xe về điện tử, nhóm bảo trì có thể tự động truy cập,” Tổng Quản Lý Lâm Thời John Wilcots IV của sở Chuyên Chở nói. “Nó khiến cho việc kiểm tra bằng tay trở nên lỗi thời.”

Zonar là một trong những hệ thống mới được sở Chuyên Chở thi hành trong nỗ lực gia tăng hiệu năng và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho học sinh. Hệ thống này đòi hỏi học sinh phải đăng nhập khi lên và xuống xe, cho phép học khu – và những phụ huynh nào có ghi tên nhận thông báo – có thể theo dõi khi nào và ở đâu con em mình lên và xuống khỏi xe buýt.

Hệ thống này còn cho phép tài xế theo dõi những học sinh nào quên thẻ đi xe buýt. Ông Wilcots nói như thế, khi nhận xét rằng nhóm của ông đang hoạt động với các tài xế để bảo đảm bước này được đưa vào công việc thường lệ.

“Đăng nhập là một hậu thuẫn cho chúng tôi. Ích lợi thực sự đến từ việc học sinh đăng nhập thẻ của mình,” ông Wilcots nói. “Các phụ huynh hãy nhắc nhở học sinh dùng các thẻ này hàng ngày, trong mỗi chuyến đi.”

Các thẻ bị mất có thể dễ dàng được thay thế trên mạng tại houstonisd.org/transportation. Chỉ cần nhấn vào nút “Student Badge Program, đi xuống nối kết “Badge Replacement Form, điền đơn, và nộp lại trên mạng. Phí tổn để thay thế thẻ là $5, và có thể trả trên mạng qua “School Pay.

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang mạng Transportation Services hoặc liên lạc với trung tâm “Business Operations Customer Care Call Center” ở số 713-556-9400.