HISD khởi sự công cụ #FixSchoolFinance để thúc đẩy sự cải tổ tài trợ học đường

Khu Học Chánh Houston vừa thành lập một “#FixSchoolFinance toolkit” để trang bị cho những ai hỗ trợ giáo dục công cộng có được thông tin cần thiết để hữu hiệu hỗ trợ sự cải tổ tài trợ học đường.

Dụng cụ giáo dục này cung cấp một cái nhìn tổng quát về những thách đố của hệ thống hiện thời, vạch ra các giải pháp đề nghị, và được dùng là một diễn đàn để trực tiếp liên lạc với các nhà lập pháp trong Khóa Họp Lập Pháp Texas 2019.

Vì trong năm qua, HISD từng là một phần của liên minh gồm các khu học chánh, các tổ chức vô vị lợi, và các nhà lãnh đạo thương mãi trong toàn tiểu bang để giáo dục công chúng và nhấn mạnh đến nhu cầu thay đổi hệ thống tài trợ học đường của tiểu bang một cách có ý nghĩa. Cải tổ tài trợ học đường và giảm bớt tiền hoàn trả là những ưu tiên hàng đầu cho HISD trong khóa họp Lập Pháp Texas lần thứ 86. 

“Một hoàn cảnh chưa bao giờ trầm trọng hơn cho HISD và các học khu trên toàn Texas,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Tiền trả lại của HISD tiếp tục gia tăng hàng năm và làm què quặt ngân sách của chúng ta. Các nhà làm luật phải ngồi lại với nhau và ban hành các chính sách mà nó cung cấp cho tất cả các học khu những nguồn năng cần thiết để đáp ứng với các nhu cầu lớn mạnh của trẻ em ở Texas.”

Số tiền trả lại ngày càng tăng đã buộc HISD phải cắt giảm nhân viên và sự hỗ trợ học sinh khó khăn hơn. Vì giá trị bất động sản gia tăng trong vùng Houston và các yếu tố khác, tiền trả lại của HISD được ước lượng sẽ là $274 triệu cho năm nay và $312 triệu cho niên khoá 2019-2020.

“Chúng tôi phấn khởi khi các nhà lập pháp trên toàn Texas bây giờ hiểu được nhu cầu cấp bách cần phải kiềm chế số tiền trả lại và cải tổ sự tài trợ học đường,” Trưởng Phòng Giao Tế Chính Quyền và Chiến Thuật Ashlea Turner nói. “Để điều này được thi hành, tất cả mọi nhóm cần ngồi lại với nhau vì học sinh của Texas.”

Quý vị có thể biết thêm về “#FixSchoolFinance Toolkit” trong trang www.houstonisd.org/fixschoolfinance.

Các nhà lập pháp Texas triệu tập khóa họp lập pháp vào ngày 8 tháng Giêng và khóa này sẽ dời vào ngày 27 tháng Năm.