19 trường HISD sẽ tham dự diễn hành “2019 Houston Art Car Parade”

Khi cuộc diễn hành “Art Car Parade” thường niên lần thứ 32 khởi sự vào ngày thứ Bẩy dọc theo đường Allen Parkway, 19 trường HISD cũng sẽ xếp theo hàng xe này.

Trên 250 xe hơi, xe đạp, xe trượt, và những loại có động cơ sẽ rảo qua các đường phố ở trung tâm thành phố Houston bắt đầu lúc 2g trưa và dọc theo đường Allen Parkway. Để biết về những đường có diễn hành và các chi tiết, hãy vào trang “Houston Art Car Parade.

Với những ai muốn tham dự diễn hành, xem xe tận mắt, và nói chuyện với các chủ nhân, hãy tham gia “Lineup Party” trên đường Allen Parkway giữa đường Montrose và Sabine Street Bridge lúc 11g sáng. 

Lúc 2g, đoàn diễn hành sẽ khởi sự về trung tâm thành phố. Sẽ có các xe bán thực phẩm, âm nhạc, thức uống, và nhiều thứ khác. Khách thưởng lãm có thể xếp hàng bất cứ đâu dọc theo đường diễn hành để ghé mắt nhìn.

Rebecca Bass của trường Heights High School đang làm việc trên chiếc xe nghệ thuật trong 30 năm. Năm trước chiếc xe mang tựa đề “It’s Only Rock and Roll, But I Like It” của ban nhạc Rolling Stones đã chiếm giải nhất. Chiếc xe nghệ thuật 2019 của trường Heights là một tưởng nhớ đến Stevie Ray Vaughn của Texas với tự đề “Pride and Joy.”

Trường Horn Elementary làm một xe nghệ thuật với nhiều bánh “donut” có tựa đề “Sprinkle Kindness.” Theo giáo chức môn nghệ thuật của trường Horn là cô Debbie Guelzow, mỗi học sinh trong trường làm một cái bánh “donut” với nhiều loại vật liệu – với, đĩa giấy, chén, dĩa frisbees, và nỉ.

Trường Frank Black Middle School, năm trước được hạng hai trong loại “Best Youth Entry”, đã hoàn tất trước thời hạn chiếc xe nghệ thuật để dự thi là “Bangarang Megatron Peevish LeMuy”. Các trường “Hamilton Middle School”, “Kashmere Gardens Elementary School” và “Lovett Elementary” cũng có hai xe tham dự trong cuộc diễn hành này.

Đây là danh sách các trường HISD tham dự, gồm tên và số xe, vào lúc đăng báo:

* Arabic Immersion Magnet School

* Baylor College of Medicine at Ryan (No. 65): Nerve Central

* Black Middle School (No. 66): Bangarang Megatron Peevish LeMuy

* Carnegie Vanguard High School (No. 39): Rhinos for Monarchs

* Condit Elementary School (No. 90): Condit E.S. Car

* Eastwood Academy

* Gallegos Elementary School (No. 122): Jeep Abstract 

* Hamilton Middle School (No. 69): Jurassic Carnage

* Hamilton Middle School (No. 68): Ecto-A-7

* Harvard Elementary School (No. 152): E-Car-ology

* Heights High School (No. 44): Pride and Joy

* Herrera Elementary School (No. 124): The Voyager

* Horn Elementary (No. 92): Sprinkle Kindness

* Kashmere Gardens Elementary School (No. 150): Wakanda Forever

* Kashmere Gardens Elementary School (No. 151): Past & Present: Unresolved History

* Lewis Elementary School 

* Love Elementary School (No. 93): Crush City Cruiser

* Lovett Elementary School (No. 89): Owltta This World

* Lovett Elementary School (No. 91): OWL van GO

* Mandarin Immersion Magnet School

* Northside High School

* Sam Houston MSTC: CATastrophe

Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang www.thehoustonartcarparade.com