Phụ huynh được khích lệ ghi danh cho chương trình vườn trẻ (pre-K) 2019-2020

Tất cả các trường HISD phục vụ học sinh lớp vườn trẻ thì đang trong khoảng thời gian chung từ ngày 29 tháng Tư đến 3 tháng Năm để nhận ghi danh vào các lớp vườn trẻ niên khoá 2019-2020.

Đưa ra một tuần lễ chung để ghi danh, điều đó cho phép học khu và các trường thông tin và quảng bá cho tất cả các trường. Tuy nhiên, phụ huynh không phải đợi cho đến quãng thời gian này khi các trường đã sẵn sàng nhận ghi danh ngay bây giờ.

HISD cung cấp các chương trình vườn trẻ nguyên ngày và mọi học sinh vườn trẻ được ăn sáng và ăn trưa trong một ngày học trọn vẹn bởi các giáo chức có bằng cấp, họ chú trọng đến việc cung cấp sự quân bình về cơ cấu và chơi đùa có mục đích trong một khung cảnh giáo dục. Các giáo chức chú trọng đến việc phát triển khả năng đọc và viết, làm toán, và xã hội để làm nền tảng cho sự thành công của con em quý vị trong sự nghiệp giáo dục của chúng.

Cuộc nghiên cứu cho thấy lớp vườn trẻ cũng cần cho sự thành công học vấn như lớp mẫu giáo hoặc lớp một. Các em không chỉ thành công ở trường, nhưng chúng còn có nhiều khả năng để tốt nghiệp trung học, lên đại học, và kiếm được lương cao khi trưởng thành.

Ghi danh lớp vườn trẻ (pre-K)

Lớp vườn trẻ của HISD thì miễn phí cho những học sinh nào hội đủ một số điều kiện. Những học sinh nào không hội đủ các điều kiện này cũng có thể theo học chương trình có học phí của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về lớp vườn trẻ có học phí, hãy vào đây.

HISD là một khu học chánh không giới hạn ghi danh, điều đó có nghĩa quý vị không bị hạn chế bởi trường trong khu vực nhưng có thể ghi danh cho con em vào bất cứ trường tiểu học hay trung tâm ấu nhi nào còn chỗ trống. Để biết vị trí của một trung tâm ấu nhi (Early Childhood Center) hoặc một trường tiểu học HISD, hãy vào trang HoustonISD.org/FindASchool. Tinh lọc việc tìm kiếm của quý vị bằng cách nhấn vào nút “PK” trong phần “Advanced Search”. Quý vị cũng có thể gửi email về sở “Early Childhood Curriculum Department” tại địa chỉ Curriculum@HoustonISD.org. Tất cả những phụ huynh nào muốn ghi danh phải điền đơn Application for Student Transfer . Đơn xin chuyển trường này cho phép HISD biết chắc là mọi trẻ em đều có chỗ học trong khu học chánh.

Phụ huynh vui lòng lưu ý rằng các trường HISD được khuyên hãy ghi danh học sinh theo căn bản ai đến trước thì được phục vụ trước. Trường nào có danh sách chờ đợi dài có thể quyết định nhận học sinh theo cách bốc thăm. Các trường magnet với các chương trình vườn trẻ thì quản lý trường theo hệ thống nộp đơn trường magnet.

Hãy điền đầy đủ một đơn (có thể lấy ở đây), và đem đơn đến trường, cùng với:

 • Giấy khai sinh của con em
 • Giấy căn cước có hình của quý vị
 • Bằng chứng nơi cư ngụ (biên lai điện nước)
 • Bằng chứng lợi tức (cùi phiếu trả lương hiện thời)

Để phù hợp với các quy tắc của khu học chánh, các trường được mong đợi tuân theo thủ tục ghi danh tiêu chuẩn: Trẻ em bốn tuổi có thể theo học lớp vườn trẻ của HISD miễn phí, không phải trả học phí, nếu tối thiểu hội đủ MỘT trong những điều kiện sau:

 • Trẻ này vô gia cư
 • Trẻ này không thể nói hay hiểu tiếng Anh theo như kết quả của “Home Language Survey”
 • Trẻ này bất lợi về kinh tế (đủ điều kiện để được ăn trưa miễn phí hay giảm giá)
 • Con của một quân nhân Hoa Kỳ còn tại ngũ hoặc đã bị chết, bị thương, hay mất tích khi tham chiến
 • Trẻ này đang thuộc về hoặc đã từng thuộc về sự bảo quản của “Department of Family and Protective Services” sau một thủ tục tố tụng được diễn ra theo Luật Gia Đình, Khoản 262.201
 • Trẻ này hội đủ mọi điều kiện để được hưởng “Head Start”
 • Con của một người được huy chương “Star of Texas Award” khi là một nhân viên an ninh như được định nghĩa trong Khoản 3106.002, một lính cứu hỏa như được định nghĩa trong Khoản 3106.003, hay một nhân viên y tế cấp cứu như được định nghĩa trong Khoản 3106.004

Trẻ bốn tuổi mà không hội đủ một trong những điều kiện trên thì được đưa vào danh sách chờ đợi cho đến ngày 31 tháng Năm. Nếu còn chỗ trống sau khi đã nhận ghi danh cho mọi học sinh bốn tuổi mà hội đủ tối thiểu một điều kiện trên, trường có thể nhận ghi danh các em chờ đợi như học sinh có trả lệ phí. Những học sinh có trả lệ phí phải sống trong vòng ranh giới của HISD.

Lưu ý: Mỗi trường sẽ giữ 5% số chỗ trống cho những học sinh nào hội đủ tiêu chuẩn cho đến ngày 26 tháng Tám, 2019.

Nhắc lại, con em quý vị chỉ cần hội đủ MỘT trong những điều kiện này để được học lớp vườn trẻ miễn phí. Nếu quý vị không đủ điều kiện để được vào lớp vườn trẻ miễn phí, quý vị vẫn có thể ghi danh con em vào chương trình vườn trẻ có học phí.

Trẻ ba tuổi cũng phải hội đủ các điều kiện nêu trên.

 • Tất cả các học sinh ba tuổi sẽ được đưa vào danh sách chờ đợi cho đến ngày 31 tháng Năm, và sau khi đã nhận mọi học sinh bốn tuổi đủ điều kiện và có trả học phí, nếu còn chỗ trống, các trường có thể nhận ghi danh học sinh ba tuổi đủ điều kiện trong danh sách chờ đợi.
 • Các trường được đề nghị là danh sách chờ đợi được thiết lập theo ngày năm sinh, như thế khi ghi danh các học sinh trẻ nhất, chúng có thể gần tuổi nhau và học hành với chúng bạn.

Ghế thì còn, nhưng chỗ thì giới hạn. Hãy ghi danh NGAY BÂY GIỜ để bảo đảm con em quý vị sẽ là một phần tử của đại gia đình pre-K của HISD!