Trường “Energy Institute HS” được chọn là “National Magnet School of Excellence”

Trường “Energy Institute High School” được chọn là một Trường Magnet Xuất Sắc Toàn Quốc(National Magnet School of Excellence) bởi “Magnet Schools of America”, một hiệp hội toàn quốc các trường magnet và theo chủ đề.

Trường “Energy Institute High School” là trường đầu tiên trong HISD dành để chuẩn bị học sinh cho các ngành nghề trong lĩnh vực năng lượng. Sứ vụ của trường là cung cấp nền giáo dục sắc bén và giúp học sinh biết đến các ngành nghề trong lĩnh vực năng lượng. Viễn ảnh của trường “Energy Institute” là chú trọng đến khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, và toán trong khi phá vỡ những trở ngại của lớp học truyền thống.

Thay mặt cho trường, Hiệu Trưởng Lori Lambropoulos đã nhận giải thưởng “National Magnet School of Excellence Merit Award” trong một buổi lễ được tổ chức trong Đại Hội Toàn Quốc lần thứ 37 của “Magnet Schools of America” ở Baltimore, Maryland vào ngày 13 tháng Tư. Trường Energy IHS đã đoạt giải thưởng “2019 Donald R. Waldrip Magnet School of Merit Award”, giải này đề cao học trình sáng tạo và sự quyết tâm với các tiêu chuẩn đa dạng và học vấn cao.

Với vinh dự là “School of Excellence”, trường Energy Institute hiện có điều kiện để thắng giải trị giá $5,000 và giải “Dr. Ronald P. Simpson Distinguished Merit Award”, được coi là giải thường cao quý nhất cho các trường magnet trên toàn quốc.

Để nhận được một giải thưởng toàn quốc, các thành viên của “Magnet Schools of America” phải nộp một đơn chi tiết được chấm điểm bởi một ban giáo dục. Các trường được xét đoán và chấm điểm về khả năng gia tăng thành tích học sinh, cổ vũ tính đa dạng của sắc tộc và kinh tế xã hội, cung cấp sự giảng dạy và học trình đầy đủ, và thiết lập sự hợp tác vững mạnh giữa gia đình và trường nhằm cổ vũ chủ đề magnet của trường.

Muốn biết thêm về các giải thưởng toàn quốc, vui lòng vào trang www.magnet.edu