Vẫn còn tìm trường? Hãy nhớ ngày tổ chức “Spring School Choice Fair” sắp tới

Hạn chót nộp đơn Magnet cho Giai Đoạn 2 là 31 tháng Năm 

Các trường magnet và các chương trình chọn lọc khác mà vẫn còn chỗ trống sẽ được thảo luận với phụ huynh trong tổ chức “Spring School Choice Fair” (ngày chọn trường mùa xuân) vào thứ Bảy, 27 tháng Tư. 

Sinh hoạt này sẽ được tổ chức từ 9g sáng đến trưa tại trường Heights High School (413 East 13th St., 77008) và sẽ cho biết sơ qua về nhiều chương trình vẫn còn chờ học sinh sau hạn chót Giai Đoạn 1 về chương trình magnet và các sự lựa chọn trường khác.

Những trường nào có chỗ trống sẽ có các đại diện trong ngày này. Muốn biết danh sách đầy đủ các chương trình magnet còn chỗ trống, hãy nhấn vào đây. Các chương trình khác tỉ như song ngữ và học nghề “Career and Technical Education” (CTE) cũng sẽ có đại diện.

Hạn chót nộp đơn magnet Giai Đoạn 2 là 31 tháng Năm. 

Muốn biết các câu trả lời cho những câu thường hỏi về tình trạng đơn magnet, hãy đọc ”Magnet FAQ”. 

Nếu quý vị cần sự giúp đỡ với thủ tục magnet, gặp khó khăn khi đăng nhập vào dashboard, hoặc có bất cứ câu hỏi nào, hãy e-mail về magnet@houstonisd.org, gọi cho “Office of School Choice” số 713-556-6947 hoặc liên lạc với điều hợp viên magnet thích hợp của trường

Muốn biết thêm thông tin về các chương trình magnet của HISD, kể cả một danh sách đầy đủ các ngày quan trọng, vui lòng vào trang School Choice.