Giúp quyết định Giáo Chức Được Ưa Thích của Năm 2018-19

Những ai thắng giải sẽ được công bố trong bữa tiệc “Nhà Giáo Dục của Năm” ngày 17 tháng Năm

HISD cần quý vị giúp khu học chánh quyết định “Fan Favorite” Teachers of the Year, họ sẽ được công bố vào thứ Sáu, 17 tháng Năm, khi HISD vinh danh các giáo chức và hiệu trưởng trên toàn học khu trong buổi tiệc “Educators of the Year”. 

Các Giáo Chức của Năm trên toàn học khu thuộc cấp tiểu và trung học thì được xác định bởi dữ kiện về hiệu năng và các yếu tố khác, nhưng loại “Fan Favorite” (được ưa thích) thì được tạo ra để mọi người trong HISD có thể bỏ phiếu trên mạng truyền thông xã hội chọn giáo chức họ ưa thích.

Tất cả các “Teachers of the Year” của các trường đều có thể tham dự giải này, nó sẽ được quyết định bởi người có số đông người ưa thích nhất. Bất cứ ai cũng có thể bỏ phiếu – gồm đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh, và cựu học sinh.

Hãy vào trang này  để chọn trong vòng đầu bỏ phiếu cho đến hết thứ Sáu, 26 tháng Tư, và nhớ chia sẻ người quý vị ưa thích trên Facebook, Twitter, và các mạng truyền thông xã hội khác để loan tin.

Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ xảy ra từ 29 tháng Tư đến 3 tháng Năm để quyết định người thắng giải trong các người vào chung kết.

Người Được Ưa Thích sẽ được công bố trong bữa tiệc “Educators of the Year” vào ngày 17 tháng Năm tại “ Hilton Americas Hotel” cũng như trên các mạng truyền thông xã hội.