Hai giáo chức “Fan Favorite” sẽ được công bố trong tiệc Nhà Giáo Dục của Năm ngày 17 tháng Năm

Biểu quyết Vòng 2 chọn các giáo chức tiểu và trung học vào chung kết

Trong tuần qua, nhân viên HISD, học sinh, và cựu học sinh đã bỏ phiếu chọn Giáo Chức của Năm “Ưa Thích Nhất”

Người bỏ phiếu có thể chọn bất cứ Giáo Chức của Năm được đề cử ở trong trường. Các phiếu hiện được kiểm điểm, và bốn giáo chức cấp tiểu và trung học đứng đầu sẽ đi vào vòng thứ hai. Những người vào chung kết là:

Tiểu Học 

  • Ana Orozco từ trường Carillo Elementary 
  • Latasha Hurd từ trường Frost Elementary 
  • Teresa Mendoza từ trường DeChaume Elementary 
  • Kali Schiska từ trường Sutton Elementary 

Trung Học 

  • Kathie Jackson-Guillory từ trường Fleming Middle School 
  • Jerisha Buntyn từ trường West Briar Middle School 
  • Stella Cunningham từ trường Scarborough High School 
  • Jose Clemente từ trường Westbury High School 

Nhấn vào nút bên dưới để chọn giáo chức được quý vị Ưa Thích nhất từ những người vào chung kết

Nhấn vào đây để bỏ phiếu chọn

Việc bỏ phiếu sẽ chấm dứt lúc 11g59 thứ Sáu, 3 tháng Năm.  

Những người thắng cử, cùng với các giáo chức của năm cấp tiểu và trung học trong khu học chánh sẽ được công bố vào thứ Sáu, 17 tháng Năm, trong bữa tiệc “Educators of the Year” ở khách sạn “Hilton Americas”.