HISD lần đầu tiên tổ chức ngày “Academic College Signing Day”

Lần đầu tiên, HISD tổ chức “Academic College Signing Day” (ngày ghi tên đại học) cho các học sinh hàng đầu thuộc University Interscholastic League (UIL) Academics, Music, One Act Play.  

Gần 190 học sinh từ 32 trường trung học II cấp đã ký tên vào lá thư nói lên ý định của mình trước sự hiện diện của gia đình, giáo chức, và bạn cùng lớp.

Diễn giả chính và cựu học sinh trường Yates là Jonathan Howard đã nhấn mạnh đến sự quan trọng của một đời sống tốt lành, mà anh tin rằng sẽ giúp người ta vượt qua các trở ngại và được thành công trong đời.

“Nếu các bạn coi sự tốt lành như một lối sống, không ai có thể từ chối các bạn chỗ ngồi ở bất cứ bàn nào,” anh nói với cử tọa. “Khi các bạn có ý định sống một đời tốt lành, không ai có thể từ chối bạn.” Các UIL Academics đã hứa vào những đại học uy tín tỉ như Yale và Columbia, Trinity College, và University of Texas at Austin.