Giai đoạn nộp đơn chuyển trường chấm dứt ngày 31 tháng Năm

Sau ngày 31 tháng Năm, 2019, các đơn xin chuyển sang các trường hay chương trình muốn chọn cho học sinh HISD hiện thời sẽ không còn được chấp nhận.

Hiện có đơn trên mạng trong trang “Office of School Choice”  của HISD. Đơn có thể được dùng để xin chuyển trường vào các chương trình muốn chọn, tỉ như song ngữ và “international baccalaureate”, cũng như các chương trình kỹ thuật và học nghề, và nhiều thứ khác.

Đơn trên mạng có thể tìm thấy ở đây

Điều quan trọng cần biết là đơn này không được dùng cho bất cứ chương trình Magnet nào của học khu. Phụ huynh vẫn có thể nộp đơn vào các chương trình Magnet qua trang mạng “HISD School Choice” hoặc www.HISDChoice.com.  Để được giúp đỡ thêm, phụ huynh và học sinh có thể đến “Office of School Choice” (phòng chọn trường) tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th St., Level 1SE Houston, TX 77092), qua điện thoại số (713-556-6784) hay email về studenttransfer@houstonisd.org.