HISD thử nghiệm EKG miễn phí cho học sinh thể lực trong chương trình tiếp cận đầu tiên

Hàng ngàn học sinh thể lực cấp trung học của Khu Học Chánh Houston sẽ được đo tim miễn phí (EKGs) trong sinh hoạt đầu tiên của HISD nhằm khám phá những khiếm khuyết của tim nơi người trẻ, để có thể ngăn ngừa bệnh đau tim chết người.

Sinh hoạt này, sẽ được tổ chức tại vận động trường Delmar, từ 8g sáng đến 1g trưa thứ Bảy, 3 tháng Tám. Việc thử nghiệm này cũng được cung cấp cho các vận động viên, ban nhạc, nhóm hoạt động, và các phần tử của nhóm vũ, cũng như những học sinh nào có tham dự trong các sinh hoạt ngoại khóa tương tự.

“Chúng tôi được linh hứng bởi các học khu khác trong vùng để cung cấp chương trình cứu mạng sống này,” Giám Đốc Thể Lực HISD là Andre Walker nói. “Đây là một bước quan trọng để bảo vệ học sinh và giúp phụ huynh được an tâm.”

Máy EKG có thể khám phá những bệnh tật tỉ như “Hypertrophic Cardiomyopathy” (HCM), một tình trạng khiến các vành cơ tim dầy hơn.

Trong sinh hoạt này, các học sinh thể lực sẽ trải qua cuộc thử nghiệm miễn phí tại vận động trường Delmar của HISD. Bình thường đo EKG tốn khoảng $50. Cuộc thử nghiệm khoảng 10 phút. Các kết quả sẽ được biết trong cùng ngày và các nguồn năng cũng như sự giới thiệu sẽ được cung cấp cho những học sinh nào cần.

Học sinh phải đem theo thẻ học sinh. Để ghi tên, hãy nhấn vào đây.