Học sinh HISD ăn miễn phí mọi bữa trong niên khoá này

Khi cha mẹ chuẩn bị cho niên khoá tới, sở Dinh Dưỡng giúp họ bớt đi một trách nhiệm chính yếu – là cung cấp cho học sinh những bữa ăn sáng, ăn trưa, và ăn tối miễn phí trong năm thứ hai tiếp theo.

Một lần nữa, tất cả các trường HISD lại đủ điều kiện để hoạt động theo điều khoản “Food and Nutrition Service Community Eligibility Provision” của USDA, nhằm cung cấp cho học sinh ba bữa ăn bổ dưỡng hàng ngày – không phí tổn cho học sinh và không phải điền đơn xin bữa ăn miễn phí và giảm giá.

“Chúng tôi phấn khởi tiếp tục phục vụ học sinh với thực phẩm tốt để giúp các em học hành,” Viên Chức Sở Dinh Dưỡng Betti Wiggins nói. 

Điều khoản “Community Eligibility Provision” — thường được đề cập là CEP — cho phép các trường và khu học chánh nghèo nhất của quốc gia cung cấp các bữa ăn miễn phí cho mọi học sinh ghi danh mà không phải làm đơn xin. Các trường hội đủ điều kiện cho chương trình này nếu có một số phần trăm nào đó các học sinh mà họ được hưởng các bữa ăn miễn phí hay giảm giá dựa trên sự tham dự của họ trong các chương trình tỉ như “Supplemental Nutrition Assistance Program” (trợ cấp dinh dưỡng) và “Temporary Assistance for Needy Families” (giúp đỡ tạm thời cho các gia đình cần). 

Thay vì phải điền đơn xin bữa ăn miễn phí và giảm giá, phụ huynh sẽ được yêu cầu điền tờ khai kinh tế xã hội. Thông tin thu thập được từ tờ này sẽ được dùng để xác định số ngân quỹ mà liên bang sẽ phân phối cho các trường. Dữ kiện thu thập được sẽ sử dụng như một dấu chỉ về thành tích học sinh.

Theo bà Wiggins, cung cấp bữa ăn miễn phí thì không chỉ bớt gánh nặng tài chánh cho các gia đình. Nó còn ngăn cản việc chế diễu bữa ăn, điều này xảy ra khi các học sinh bị chế diễu bởi chúng bạn vì tình trạng ăn trưa miễn phí.

Ngoài việc cung cấp bữa ăn miễn phí, bà Wiggins nói sở này còn chú trọng đến việc đưa học sinh tham dự vào một chương trình mới về việc ăn uống lành mạnh, dạy học sinh về ảnh hưởng của thực phẩm trên đời sống của các em.

“Hiểu biết về thực phẩm có nghĩa suy nghĩ chín chắn về các ảnh hưởng của việc lựa chọn thực phẩm đối với sức khỏe cá nhân, gia đình, và cộng đồng,” Ts. Tesha Williams nói, bà là giám đốc chương trình “Food Literacy and Inclusion” của sở Dinh Dưỡng. 

Bà Williams nói chương trình “Food Literacy and Inclusion” để giúp trẻ em phát triển, giúp trường, và cộng đồng. Năm nay chương trình này sẽ giúp học sinh suy nghĩ về hệ sinh thái của khu vườn trong trường.