Hãy ca vang trong cuộc thi hát của học sinh

Sở Dinh Dưỡng bảo trợ một cuộc thi hát của học sinh để cử hành “National School Lunch Week”, sẽ được tổ chức từ 14 – 18 tháng Mười.

Tuần “National School Lunch Week” được thành lập bởi Tt. John F. Kennedy năm 1962 như một sự cử mừng chương trình “National School Lunch Program”. Năm nay, chủ đề — “What’s on Your Playlist?” — nêu cao các hương vị và thức ăn được cung cấp trong bữa ăn trưa ở trường ngày nay.

“’National School Lunch Week’ đem cho chúng tôi một cơ hội tốt để nói lên tầm quan trọng của việc ăn trưa bổ dưỡng trong trường, trong khi còn củng cố  sự quan trọng của việc ăn uống thực phẩm tốt và mở rộng khẩu vị của học sinh,” Viên Chức Sở Dinh Dưỡng HISD là Betti Wiggins nói.

Nằm trong sự cử hành này, sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng khuyến khích học sinh hãy sáng tác một bản nhạc về sự quan trọng của thực phẩm lành mạnh. Quy luật cuộc thi như sau:

  • Phải nộp phim video. Không nhận bản chỉ có âm thanh.
  • Học sinh có thể hát hay “rap” — hoặc chơi một nhạc cụ trong khi hát hay “rap”.
  • Bài hát và/hoặc rap phải là nguyên thủy và không dài quá 45 giây.
  • Lời phải có câu “Good Food” và “HISD Nutrition Services.”
  • Bài nộp phải được tweeted @HISDNutri hoặc email về hisdnutritionservices@houstonisd.org trước 5g chiều ngày 25 tháng Mười, 2019.

Một ban giám khảo sẽ duyệt lại mọi bài nộp và chọn các bài đứng đầu trường tiểu học, trung học I cấp, và trung học II cấp, sẽ được công bố trên @HISDNutri Twitter vào ngày 11 tháng Mười Một. Các học sinh thắng giải sẽ được đề cao trong @HISDNutri Twitter và sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt. “Chúng tôi đang cử hành tuần lễ này và những gì nó chủ trương – sự quan trọng của việc cung cấp cho học sinh thực phẩm tốt, đó là tinh khiết, đơn giản, mầu sắc, trong vùng, và có thể tăng sức cho việc học và sự thành công trong tương lai” Wiggins nói.