HISD tổ chức Đại Hội Phụ Huynh Lãnh Đạo vào 26 tháng Mười

Phòng Dân Số Đặc Biệt của Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức Đại Hội Phụ Huynh Lãnh Đạo thường niên cho các phụ huynh để tìm hiểu về những sự giúp đỡ và phương pháp sẽ giúp học sinh được thành công – học vấn, xã hội, và cảm xúc.

Đại hội này sẽ được tổ chức từ 8g30 đến 12g30 trưa thứ Bảy, 26 tháng Mười tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W 18th St., 77092). Đại hội này được dành cho phụ huynh và giám hộ của các học sinh HISD.

Đại hội năm nay sẽ gồm nhiều khóa hội thảo về cách phụ huynh hoạt động với con em ở nhà. Đại hội này là một tổng hợp các nỗ lực của các sở Đa Ngữ, Tìm Hiểu Xã Hội và Cảm Xúc, Phòng Can Thiệp Học Vấn, cũng như sở Giáo Dục Đặc Biệt của HISD.

Tham dự miễn phí. Phụ huynh có thể ghi danh tại đây. Có cung cấp việc giữ trẻ em.  Muốn biết thêm thôgn tin, hãy gọi phòng Dân Số Đặc Biệt (Special Populations) ở số 713.556.4215