Đại hội DREAM thường niên lần thứ năm được dự định vào 7 tháng Mười Hai

Sinh hoạt này để giúp học sinh nộp đơn vào đại học, xin học bổng 

Các chương trình “College Readiness” (chuẩn bị đại học) và “Multilingual” (đa ngữ) sẽ tổ chức Đại Hội DREAM thường niên lần thứ năm để giúp học sinh nộp đơn vào đại học và xin giúp đỡ tài chánh vào thứ Bảy, 7 tháng Mười Hai, từ 9g sáng đến 1g30 trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St., Houston 77092. 

Các học sinh trung học II cấp và gia đình được khuyến khích hãy tham dụ sinh hoạt miễn phí này. Học sinh phải liên lạc với điều hợp viên đại học, cố vấn trong trường, hay cố vấn đại học và chọn ngành về vấn đề chuyên chở. Năm học sinh lớp 12 sẽ có cơ hội để chiếm được học bổng $500.

Sinh này nhằm giúp đỡ các học sinh “DREAMers”, các học sinh thuộc diện DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), có giấy chiếu khán, thường trú nhân, tị nạn, và tị nạn chính trị, cùng với gia đình. Học sinh sẽ có thể nói chuyện với các đại diện học khu về những điều kiện để được giúp đỡ tài chánh và thủ tục nộp đơn vào đại học.

Đại diện các trường đại học hai và bốn năm trong Texas sẽ có mặt để trả lời những câu hỏi và tổ chức khóa thông tin về “Texas Application for State Financial Aid” (TASFA – trợ cấp tài chánh tiểu bang). 

Đại hội này cũng sẽ bao gồm các khóa thông tin đại học, triển lãm các nguồn tin đại học, và nộp đơn xin trợ giúp tài chánh cho các học sinh lớp 12. Học sinh sẽ có thể hoàn tất đơn có tuyên thệ là họ đã từng là cư dân của Texas trong ba năm, là một điều kiện thu nhận cho các học sinh. Muốn biết thêm thông tin, hãy vào trang mạng “HISD DREAMers” ở đây