TEA tổ chức các cuộc họp về thủ tục chọn Ban Quản Lý

Nha Giáo Dục Texas sẽ tổ chức một chuỗi cuộc họp cộng đồng để cung cấp thông tin về thủ tục chọn ban quản lý. Các phần tử cộng đồng được mời tham dự và tìm hiểu thêm cũng như đặt câu hỏi về thủ tục này.

Ngoài ra, để lấy đơn xin phục vụ trong ban quản lý (Board of Managers), hãy nhấn vào đây.

Các cuộc họp được dự trù như sau:

Thứ Tư, 13 tháng Mười Một
6g – 7g30 tối
Pershing Middle School | Auditorium
3838 Blue Bonnet Blvd., Houston, TX 77025

Thứ Năm, 14 tháng Mười Một
6g – 7g30 tối
Wheatley High School | Commons Area
4801 Providence St., Houston, TX 77020

Thứ Năm, 21 tháng Mười Một
Trưa– 1g30
Hattie Mae White Educational Support Center | E-101 & E102
4400 W. 18th St, Houston, TX 77092

Thứ Năm, 21 tháng Mười Một
6g – 7g30 tối
Chavez High School | Auditorium
8501 Howard Dr., Houston, TX 77017