22 trường được xếp hàng đầu trong danh sách “Children at Risk”các trường công giỏi nhất

Trường “DeBakey HS for Health Professions”, DeAnda ES chiếm được hàng đầu   

Khu Học Chánh Houston có 22 trường thuộc về 10 trường công giỏi nhất trong danh sách của “Children at Risk” trong vùng tám quận, với trường “DeBakey High School for Health Professions” tiếp tục đà tiến là trường trung học đệ II cấp số một. 

Trường Tiểu Học DeAnda được xếp hạng đầu trong danh sách vùng của các trường “Risk Gold Ribbon”, là các trường có tỉ lệ thành tích cao bất kể đông học sinh nghèo. Trường Tiểu Học Sanchez xếp hạng hai trong danh sách này.  

Trong cuộc họp báo hôm nay tại “Children’s Museum of Houston”, TGĐ Lâm Thời HISD là bà Grenita Lathan đã cùng với các nhà lãnh đạo địa phương công bố thứ hạng của các trường này.

“Các trường xếp hạng cao của chúng tôi là điển hình cho mục tiêu, sứ mệnh và thành tích trong HISD, và chúng tôi cảm ơn ‘Children at Risk’ đã nhìn nhận các trường của chúng tôi,” bà Lathan nói. “Chúng tôi muốn thế giới biết về những cơ hội giáo dục tuyệt hảo hiện có trong thành phố Houston nói chung và đặc biệt trong khu học chánh của chúng tôi.”

Trường Debakey chiếm được hàng đầu trong danh sách các trường trung học II cấp tốt nhất vùng trong 12 năm liền.

“Chúng tôi có một truyền thống tuyệt hảo mà nó đòi hỏi nỗ lực của toàn nhóm,” Hiệu Trưởng Agnes Perry của DeBakey nói. “Vinh dự này rất xứng đáng cho các giáo chức, nhân viên, học sinh, và phụ huynh của chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn ‘Children at Risk’ đã nhìn nhận chúng tôi.” 

Trường “Carnegie Vanguard High School” từng được coi là trường trung học công lập đứng hạng ba trong vùng, lên được một hạng so với trước đây. Trường “Eastwood Academy” hạng bốn, trường “Young Women’s College Prep Academy” hạng năm, trường “East Early College” hạng sáu, trường “North Houston Early College High School” hạng tám, trường “Challenge Early College High School” hạng chín, và đứng hạng 10 là trường “Houston Academy for International Studies”. 

Trường “Kinder High School for the Performing and Visual Arts” xếp hạng 11. Trường “High School for Law and Justice” hạng 13 trong danh sách, trường “Sharpstown International HS” hạng 15, và trường “Long Academy” hạng 18.   

Danh sách các trường trung học I cấp tốt nhất trong vùng gồm T.H. Rogers hạng hai, trường “Project Chrysalis” hạng năm, trường “Mandarin Immersion Magnet School” hạng sáu, trường “Energized for STEM Academy West Middle School” hạng tám, trường “Lanier MS” hạng 14, và trường “Pin Oak Middle School” hạng 19.  

Danh sách các trường tiểu học tốt nhất trong vùng còn bao gồm T.H. Rogers, loại pre-K – 8, đứng hạng hai. Trường “West University Elementary School” hạng tám, trường “Mandarin Immersion Magnet School”, pre-K – 8, hạng chín, trường “Roberts Elementary School”  hạng 11, trường “Horn Elementary School” hạng 12, và trường “River Oaks Elementary School” hạng 14.   

HISD có chín trường trong 20 trường đứng đầu danh sách “Children at Risk Gold Ribbon Schools”. Đây là năm thứ ba liên tiếp trường DeAnda đã đứng đầu hay gần đó.  

“Loại ‘Gold Ribbon’ là một loại quan trọng và chúng tôi được vinh dự là số một trong vùng Houston,” Hiệu Trưởng trường DeAnda là Lauren Mailhiot nói. “Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng tình trạng kinh tế của học sinh không bao giờ đóng một vai trò trong phẩm chất giáo dục.”

Sau các trường tiểu học DeAnda và Sanchez, trường “Park Place Elementary” xếp hạng tư, trường “Memorial Elementary School” xếp hạng sáu, trường “Lyons Elementary School” hạng tám, trường “Brookline Elementary School” hạng chín, và trường “Moreno Elementary School” hạng 10 trong danh sách Gold Ribbon. Trường “Ketelsen Elementary School” xếp hạng 17 và trường “Foster Elementary School” hạng 19.  

Các ban quản trị các trường được nhìn nhận bởi “Children at Risk” đã bày tỏ sự cảm kích đối với tổ chức này cho rằng công lao là của toàn thể cộng đồng đã ấp dủ một nền văn hóa học hành tuyệt hảo, nơi đây học sinh được trang bị, khích lệ và có thể đạt được trọn vẹn tiềm năm học vấn của mình.

“Children at Risk” là một tổ chức hỗ trợ trẻ em vô vị lợi mà nó xếp hạng các trường công lập trong Texas với mục đích thông tin cho cộng đồng và khích lệ thay đổi nếu cần.

Muốn biết danh sách đầy đủ việc xếp hạng các trường trong vùng của “Children at Risk”, hãy nhấn vào đây

Muốn biết danh sách đầy đủ việc xếp hạng các trường trong tiểu bang, hãy nhấn vào đây