ROSES tổ chức diễn đàn phụ nữ về những ảnh hưởng của truyền thông xã hội

Đồ án “Resilient Outstanding Sisters Exemplifying Success” (ROSES) của Khu Học Chánh Houston vào hôm thứ Năm đã tổ chức diễn đàn phụ nữ đầu tiên để thảo luận về những ảnh hưởng của truyền thông xã hội trên giáo dục và xã hội, nhất là vì nó liên quan đến sự an toàn của các nữ học sinh trẻ, không được phục vụ xứng đáng.

Thảo luận bàn tròn của diễn đàn này sẽ được điều hợp bởi Thông Tín Viên Ingrid Barrera của hãng Telemundo. Sinh hoạt này sẽ bắt đầu lúc 6g chiều tại trường “Sterling Aviation Early College High School” (11625 Martindale Road, 77048), với các tham luận viên là những người lãnh đạo từ nhiều lãnh vực, kể cả một luật sư, một doanh nhân, một viên chức cảnh sát, một cán sự xã hội, và một chuyên gia về nhân dụng.

ROSES, chương trình song song với “Ascending to Men” (ATM), tìm cách cung ứng các mô hình kiểu mẫu tích cực và hỗ trợ các phụ nữ trẻ trong học khu mà họ cần sự dẫn dắt và cơ hội để được phát triển về giáo dục, xã hội, và chuyên môn.

Để tham dự diễn đàn, cần phải ghi tên: HoustonISD.org/ROSES